seksualiteit in religies
Seksualiteit

De plaats van seksualiteit in religies

De plaats van seksualiteit in religies kan variëren sterk afhankelijk van de specifieke religie en de interpretatie ervan door individuele gelovigen. In sommige religies wordt seksualiteit gezien als een natuurlijk en positief onderdeel van het menselijk leven, terwijl in andere religies seksualiteit kan worden gezien als iets dat wordt afgewezen of beperkt. In veel oudere […]