seksualiteit in religies
Seksualiteit

De plaats van seksualiteit in religies

De plaats van seksualiteit in religies kan variëren sterk afhankelijk van de specifieke religie en de interpretatie ervan door individuele gelovigen. In sommige religies wordt seksualiteit gezien als een natuurlijk en positief onderdeel van het menselijk leven, terwijl in andere religies seksualiteit kan worden gezien als iets dat wordt afgewezen of beperkt. In veel oudere […]

Spiritualiteit Seksualiteit

De rol van de vrouw en seksualiteit als bronnen van vernieuwing in de katholieke kerk

Mede naar aanleiding van het recente bezoek van de paus aan de Verenigde Staten en de berichtgeving over seksueel misbruik van kinderen door kerkelijke vertegenwoordigers. Jezus: ”Lieve mensen, de tijd is gekomen om samen met jullie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een van de belangrijkste spirituele instellingen, die ontstaan is naar aanleiding […]