Belang duurzaamheid
Aarde

Het belang van duurzaamheid om “onze aarde” te redden in deze 21e eeuw

Je hebt ongetwijfeld al eens gehoord over duurzaamheid. Maar heb je al eens stilgestaan bij wat duurzaamheid precies is, en waarom het belangrijk is? Hoe zetten we duurzaamheid om in de praktijk en kun je zelf ook actie ondernemen?

Wat is duurzaamheid?

Als we kijken naar de zuivere theorie, betekent duurzaam dat iets zodanig georganiseerd is dat het zo lang mogelijk kan blijven bestaan. Een duurzaam ecosysteem zal bijvoorbeeld niet snel uit balans geraken. Tegenwoordig wordt de term vaak gebruikt als het gaat over klimaat en milieu.

De noodzaak van duurzaamheid

Onze AardeHet belang van een duurzaam beleid kun je eigenlijk niet langer in vraag stellen. Als gevolg van de klimaatverandering roepen wetenschappers op om dringend maatregelen te nemen.

Doen we dit niet, dan zullen de gevolgen op lange termijn niet te overzien zijn. Maar ook in je eigen, dichte omgeving speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan een duurzaam afvalbeleid.

Je wilt natuurlijk niet dat de straten vol afval liggen. Deze elementen zijn allemaal gerelateerd aan duurzaamheid, en zijn allemaal elementen waar wij als spirituele wezens rekening mee moeten houden als we onze relatie met de planeet willen respecteren, en ook de generaties na ons een relatie met de aarde willen gunnen.

Duurzaam leven

We kunnen zowel op kleine als op grote schaal aan duurzaamheid werken. Je kunt natuurlijk bij jezelf beginnen. Meer en meer mensen kiezen voor een duurzame levensstijl. Je hoeft niet je hele leven op z’n kop te zetten: je kunt beginnen met enkele kleine aanpassingen. Neem bijvoorbeeld geen bad, maar een korte douche. Dat verbruikt een heel stuk minder water! En zo zijn er nog heel wat andere tips om je ecologische voetafdruk kleiner te maken:

Impact op het klimaat

Alternatieve EnergieEen duurzaam beleid is nodig om onder andere de CO2-uitstoot te verminderen. CO2 is één van de broeikasgassen die klimaatopwarming in de hand werken. Om dit te bereiken moeten we inzetten op nieuwe, duurzame energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan windenergie of energie uit waterkracht.

Tenslotte moet ook onze mobiliteit veranderen: het vliegtuig is een echte no-go. In de toekomst rijden we waarschijnlijk met elektrische auto’s of auto’s op waterstof. Brandstoffen als diesel, benzine en aardgas zullen we niet langer gebruiken. Het zal geen verrassing zijn: die zijn erg vervuilend!

Impact op het leefmilieu

Zoals we eerder al aangaven, speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol voor het milieu. Zowel in je dichte omgeving als in verre oorden zijn de gevolgen van een onverschillig beleid te merken. Zo wordt de plastic soup een groot probleem. Plastic soup is een term die gebruikt wordt voor de verzameling van afval in oceanen en zeeën. Plastic en ander afval komt op grote schaal in het water terecht. Het is, helaas, erg moeilijk om dat afval weer uit het water te halen. Het is een complex en diep geworteld probleem. In je dichte omgeving daarentegen kun je duidelijke maatregelen nemen om vervuiling tegen te gaan. Bovendien zijn er in veel gemeentes acties om afval te rapen en de omgeving op te ruimen.

Vernieuwing

Tegenwoordig zijn er meer en meer innovatieve oplossingen om de problemen die er zijn structureel aan te pakken. Het zal echter nog jaren duren vooraleer we een effectieve en efficiënte oplossing gevonden hebben om de uitdagingen die we kennen, zoals afval en klimaatopwarming, het hoofd te bieden. Voor mij is het alleszins een cruciaal deel van een spirituele en gezonde levensstijl – en moeten we respectvol leren om te gaan met de resources die onze planeet voor ons voorziet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *