Spiritualiteit

Openbaring over de onvoorwaardelijke dienstbaarheid van Moeder Aarde aan de menselijke processen

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie bevinden je in een cruciale fase in jullie relatie tot Moeder Aarde. Jullie ontwikkelen je meer en meer naar het integreren van hogere niveaus van bewustzijn in je persoonlijkheid als mens. Maar Moeder Aarde is net als jullie ook in een ontwakingsproces. Zij is bezig om de Goddelijke Bron […]

Spiritualiteit Seksualiteit

De rol van de vrouw en seksualiteit als bronnen van vernieuwing in de katholieke kerk

Mede naar aanleiding van het recente bezoek van de paus aan de Verenigde Staten en de berichtgeving over seksueel misbruik van kinderen door kerkelijke vertegenwoordigers. Jezus: ”Lieve mensen, de tijd is gekomen om samen met jullie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een van de belangrijkste spirituele instellingen, die ontstaan is naar aanleiding […]