Spiritualiteit

Openbaring over de onvoorwaardelijke dienstbaarheid van Moeder Aarde aan de menselijke processen

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie bevinden je in een cruciale fase in jullie relatie tot Moeder Aarde. Jullie ontwikkelen je meer en meer naar het integreren van hogere niveaus van bewustzijn in je persoonlijkheid als mens. Maar Moeder Aarde is net als jullie ook in een ontwakingsproces. Zij is bezig om de Goddelijke Bron […]