Spiritualiteit

De spirituele betekenis van 21-12-12 geopenbaard door de Meesters

Openbaring voor de vijfde Goddelijkheid van de mens Manifestatie op 21-12-2012 te Baarn

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Lieve mensen, bedankt dat jullie in grote getale naar de vijfde Goddelijkheid van de Mens Manifestatie zijn gekomen. Het is een moment om te vieren. Jullie vieren met jezelf en met elkaar het definitieve omarmen van je Goddelijkheid als Mens. Het ontwikkelen van je Persoonlijkheid, het verhogen van je energetische trilling en het openen van je hart hebben je tot het punt gebracht waarop jij je Hogere Zelf in je Aardse bewustzijn kunt integreren. Je Hogere Zelf heeft een directe verbinding met je Goddelijke bron. Dit brengt een grote verschuiving met zich mee. Je omarmt je spirituele identiteit als basis voor je Aardse leven. Je zelfbewustzijn verankert zich in eenheid, terwijl je in de materiële dimensie functioneert. En dat maakt dat je een integratie van bewustzijn aangaat, namelijk de integratie tussen Hemel en Aarde.

Jullie bevinden je daarbij in een essentiële overgang in je evolutie als mens, de overgang van dualiteits- naar eenheidsbewustzijn. Deze overgang brengt een afstemming met zich mee. Jullie veranderen van focus. Wat jullie in je buitenwereld zochten, verplaatst zich nu naar je binnenwereld. Je zelfbevestiging, zelfvertrouwen, vervulling en geluk hebben jullie heel lang gebaseerd op jullie levenscreaties in de buitenwereld. Jullie zochten God buiten jezelf. Nu is het moment waarin jullie ontdekken dat God ín jezelf is. Jij bent God, in al je cellen en op alle niveaus van je bewustzijn. Jij bent God die naar zichzelf en naar de Schepping als één kijkt. Jij bent God die vanuit onvoorwaardelijke liefde een relatie met zichzelf, met anderen en met de wereld om zich heen aangaat. Jij bent God die zijn en haar Scheppingskracht aanvaardt en bewust gebruikt. Jij bent God die de eigen Aardse Goddelijkheid als mens omarmt.

Je identiteit die je door vele levens heen op je prestaties in de wereld baseerde, verplaatst zich nu naar je relatie met je innerlijke Goddelijke Bron. Deze relatie is onverstoorbaar. Het is de enige, innige en structurele basis van je bewustzijn. Het is je eigen Zijn. En wanneer je basis in je eigen Zijn is, stroomt de liefde voor jezelf van binnenuit, je voelt je vrij en onbevangen en niet afhankelijk van ogenschijnlijke verwachtingen van buitenaf. Je trilling is dan op alle niveaus verhoogd en afgestemd met je Goddelijke Bron.”

Jullie zijn Kosmische wezens

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “In deze tijd en op deze dag in er het bijzonder vindt een Kosmisch gebeuren plaats waarbij de Galactische kern van het Melkwegstelsel volledig op een lijn komt te staan met jullie planeet Aarde; deze unieke constellatie bevordert en versterkt op spiritueel niveau jullie bewuste verbinding met je Goddelijke Bron. Het is een synchroon proces, dat zich net zo van binnenuit ontvouwt als het zich van buitenaf aandient. Jullie hebben in jezelf en met elkaar genoeg transformatiekracht opgebouwd en jullie trilling verhoogd om in staat te zijn om de kern van het Melkwegstelsel te kunnen omarmen en je Galactische identiteit te aanvaarden. Jullie zijn Kosmische wezens die qua omvang tot aan het Absolute niveau van God reiken. Jullie bestaan is verankerd in de Goddelijke Bron zelf. Nu is de tijd aangekomen waarin je vanuit dit perspectief naar jezelf en naar je leven kunt kijken.

Er vindt een verschuiving plaats van een pure Aardse identiteit naar een multidimensionale mens. Het omarmen van je Hogere Zelf geeft je toegang naar bewust contact met hogere niveaus van je bewustzijn. De belangrijkste veranderingen zijn:

–         Je zelfbeeld gaat voorbij aan de dimensie van tijd: Je beseft dat je eeuwig bent. Dat je altijd bent geweest en dat je voor altijd bestaat. Je wordt bewuster van je vorige levens. En je realiseert je dat je bestaan verankerd is in het Zijn van God op Absoluut niveau.

–         Je identiteit gaat voorbij de dimensie van ruimte: Je voelt je één met de Natuur en met alle mensen. Je voelt je verbonden en één met de gehele Schepping. Je ervaart God in jezelf en in de wereld. Steeds meer ervaar je beide als één. Je verplaatst je met je bewustzijn naar andere plekken en of wezens en naar meer subtiele Aardse dimensies.

Uit het terrarium

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Tot nu toe hebben vele mensen naar het eigen leven en naar de wereld uitsluitend gekeken vanuit de dualiteit van de materiële dimensie. Nu opent zich een breder perspectief in je bewustzijn. Het perspectief om, als een Kosmisch Goddelijk mens, vanuit de spirituele dimensie naar je leven te kijken. Je plaatst je leven in een breder kader, in het kader van eenheidsbewustzijn. Je persoonlijke versmelting met je Hogere Zelf en met je Goddelijke Bron stelt je in staat om eenheidsbewustzijn in je Persoonlijkheid en in je leven te integreren. Dit brengt een verschuiving in je perceptie van jezelf en van je leven met zich mee. Het is alsof je uit een terrarium komt, het terrarium van het leven in dualiteit. Door vele levens heen heb je naar jezelf en naar je leven gekeken vanuit één perspectief, namelijk het perspectief van de uitwisselingen met de dualiteit. In de praktijk betekende dat o.a. bezig zijn met goed en kwaad, het zoeken naar een innerlijke balans door te voldoen aan je eigen ideaalbeeld en aan je prestaties in de buitenwereld. Daarbij werd je zelfbeeld gedomineerd door de vergankelijkheid van het ouder worden en van de dood. En je innerlijke leven werd bepaald door je angst voor falen of voor verlies.

In deze nieuwe fase kom je in contact met je spirituele onsterfelijkheid. Je besef dat je Goddelijke essentie niet verloren kan gaan. Je wordt je bewust dat je Zijn niet bepaald wordt door je prestaties. Wat je eerder als ‘falen’ hebt ervaren, zie je nu als een ontdekkingsreis.”

Het veld van alle mogelijkheden

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Het overstijgen van het oude Aardse ‘terrarium’, het verbreden van je visie op jezelf en op de wereld en het verankeren van je identiteit in de relatie met je Goddelijke Bron brengen jou in contact met het veld van alle mogelijkheden. Dit veld hoort bij het Absolute niveau van God. In de periode van de negen dagen tussen 12-12-12 en 21-12-12 gaat en staat de Hemel voor jou open. Echter, deze opening is niet alleen beperkt tot deze periode. Deze opening ontstaat nu ook door een climax in de ontmoeting tussen jou en je Goddelijke Bron. In de komende tijd zal je Persoonlijkheid doorgroeien naar het integreren van deze mooie opening in je dagelijks leven. Pieken en dalen in je persoonlijke ervaringen brengen jou verder tot een stabilisering van je bewustzijn in de beleving van eenheid. Binnen het proces van stabiliseren van je bewuste verbinding met je Goddelijke Bron zal je aandacht zich afwisselend van Aardse naar Hemelse zaken richten. In deze uitwisseling vindt er een integratie plaats tussen Hemel en Aarde in je bewustzijn als mens. Naarmate deze integratie zich stabiliseert wordt je bewuste verbinding met het Absolute niveau van God en je toegang tot het veld van alle mogelijkheden een deel van jouw leven.

Een nieuwe wereld bouwen

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Dit net beschreven innerlijk proces correspondeert met een nieuwe stap in wat Maria Magdalena in de Maria Magdalena Code I beschrijft als de ‘Tweede Incarnatie cyclus van de mens’. De mensheid groeit naar de vijfde opstijgende subfase in deze cyclus, een fase van het integreren van dualiteit en eenheid. De verschuiving van je persoonlijke bewustzijn naar het omarmen van je Goddelijke Bron brengt vrede, innerlijke rust, creativiteit en vrijheid met zich mee. Dit stelt jullie in staat om een andere relatie met je leven, met anderen en met de wereld om je heen op te bouwen. Dit is een toestand van bewustzijn van waaruit jullie een nieuwe wereld kunnen scheppen. Een wereld waar deze innerlijke verbinding met je Goddelijke Bron weerspiegeld wordt. De vier pilaren van de Goddelijkheid van de mens:

–         Eenheidsbewustzijn

–         Onvoorwaardelijke liefde

–         Aanvaarden van je Scheppingskracht

–         Omarmen van je Aardse Goddelijkheid

vormen de basis voor de opbouw van de nieuwe wereld. Het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde, ontwaakt, en begeleidt het proces van het openen van de dertien hartskwaliteiten van de mens. De nieuwe wereld is een wereld van harmonie en vrijheid, van creativiteit en balans. Jullie eenwording met je Bron stelt je in staat om de eenheid met elkaar, met de Natuur en met de Kosmos bewust te ervaren binnen je eigen menselijk leven. Dat maakt dat jullie vanuit steeds meer liefde de wereld met elkaar opbouwen. In deze nieuwe fase worden de oude beweegredenen van macht, zelfbevestiging en bezit overstegen door nieuwe waarden als oprechte belangstelling, wijsheid en inzicht, holistisch organisatievermogen, bewustzijn van overvloed, dienen van het algemeen belang, balans met en respect voor de Natuur en het uitdrukken van de eigen Goddelijke essentie in alle vormen om je heen. Het bewust verkennen van de veelzijdigheid van God in een fysieke, energetische, emotionele en psychische vorm wordt een bron van vreugde en vervulling in je dagelijks leven.”

Je bent de schakel tot de versmelting tussen Hemel en Aarde

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “De balans en de liefdevolle verbinding die jullie in deze nieuwe fase met Moeder Aarde ontwikkelen verfijnt je bewustzijn en je trilling. Tegelijkertijd omarm jij je Kosmische identiteit waardoor je vanuit een breder perspectief naar jezelf en naar je leven kijkt. Je verbinding met de Bron integreert zich in je dagelijks leven. Je bent er aan toe om je schakelfunctie tussen Hemel en Aarde tot vervulling te brengen. Deze schakelfunctie geeft aan jullie basisintentie als mens om de eenheid tussen Hemel en Aarde manifest te laten worden. Jullie zijn in essentie een eenheid tussen Hemel en Aarde. Jullie zíjn Hemel en Aarde. In deze nieuwe fase dringt deze essentie tot je door, het raakt je bewustzijn en opent je hart. Je bent opnieuw geboren in je ware identiteit: een Goddelijke mens op Aarde!

Samen geven jullie vorm aan een Hoge Menselijke Beschaving. Een Nieuw Menselijk Bewustzijn is geboren!

Wij, Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef, staan voor jullie klaar tijdens dit bijzondere geboorte moment. Met liefde en verbondenheid zegenen we jullie in het volste vertrouwen dat de leiding van je Goddelijke Bron met de toewijding van je Aardse Persoonlijkheid dit proces in zijn geheel tot een goed einde brengt. Vanuit liefde en verbondenheid, Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef.

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *