Spiritualiteit

Jezus over zijn opstanding in een lichtlichaam

Openbaring van Jezus aan Gabriela waarin hij de essentie van zijn ‘opstanding’ uitlegt.

Jezus: “Lieve mensen, we hebben al in vorige openbaringen over mijn kruisiging gesproken en de processen die zich daarbij hebben voltrokken. Ik heb jullie toen uitgenodigd om contact te maken met jullie eigen kruisigingen. Ik doel dan op de momenten dat jullie jezelf veroordelen tot slachtoffer of dader in bepaalde situaties. We hebben gezien dat belangrijke aspecten van het kruisigingsritueel het groeien in bewustzijn van dualiteit naar eenheid, van goed en kwaad naar mededogen, van angst naar liefde betreffen. Zoals tijdens een geboorte de baby zijn of haar weg naar de wereld moet openen en samen met zijn of haar moeder door een transformatieproces heen moet gaan, zo worden jullie op eenzelfde wijze geboren vanuit dualiteit naar eenheid. Dat wil zeggen: jullie gaan eerst door bepaalde pijnlijke processen heen waarin jullie je een slachtoffer voelen, anderen als daders zien en verdriet en boosheid ervaren.

Op het moment dat jullie de dualiteit van goed en kwaad doorbreken en door mededogen en liefde in het hart komen, dan hebben jullie een vergelijkbare ervaring als een baby die door het geboortekanaal heen in een grote ruimte terechtkomt waarin hij of zij zich vrij kan bewegen, ademhalen en vanuit een breder perspectief kan observeren. De baby kan na de geboorte naar de moeder kijken en het wezen zien waar hij of zij negen maanden in is volgroeid. Het jonge kind kan zich nu anders met de moeder verbinden dan toen hij of zij nog in de baarmoeder was. Wanneer jullie boven goed en kwaad uitstijgen, voelen jullie je vrijer, net alsof jullie uit een beklemmende ruimte zijn ontsnapt. Dan zijn jullie in een andere, een hogere dimensie geboren. Dit zijn de essenties van mijn opstanding: de opstanding van dualiteit naar eenheid en het ontwaken van het Christusbewustzijn in het hart. Het ontwaken van de onvoorwaardelijke liefde in het hart vormt de basis van het ervaren van de eigen Goddelijkheid.

Door mijn ‘opstanding’ heb ik mensen hun ware essentie kunnen laten zien. Veel mensen waren zich tweeduizend jaar geleden niet bewust van hun Goddelijke aard en ze konden zich niet voorstellen dat er iets meer in hun was dan een materieel lichaam. Hun visie op geboorte en dood was ook nog beperkt en het ontbrak hen aan contact met hun onsterfelijke ziel en hun Hogere Zelf. Daardoor waren ze zich niet bewust dat ze in wezen al onsterfelijk waren en hun bewustzijn ook na de dood zou blijven bestaan. Dit betekent niet dat ik de enige ben die in jullie termen ‘de dood overwint’ en ‘een eeuwig leven heeft’. Ieder mens – toen en nu – is een incarnatie van een onsterfelijke ziel die meerdere malen op Aarde komt om zich verder in bewustzijn te ontwikkelen. Datzelfde heb ik ook gedaan vanuit de dimensie van mijn eigen ontwikkeling en missie.

Ten tijde van mijn opstanding werd mijn materiële lichaam zeer snel in de Aarde verteerd, met de Aarde versmolten. Met alle liefde en dankbaarheid heb ik mijn ‘vervoermiddel’ aan Moeder Aarde teruggegeven met de erkenning wat het voor mij heeft betekend. Het was voor mij een waardevol instrument dat mij in staat stelde om op de Aarde te kunnen zijn en mijn missie uit te voeren en te volbrengen. De subtiele en energetische kanten van mijn lichaam en mijn bewustzijn namen de gedaante van een lichtlichaam aan, waarmee ik mij nog aan de mensen op Aarde kon laten zien. Het was de intentie van mijn manifestatie in dit nieuwe lichaam om de mensen – die zich gecommitteerd hadden aan mijn missie op Aarde – te laten ervaren wat de volgende stap in de ontwikkeling van hun bewustzijn zou zijn. En om hen te helpen zich daar een voorstelling van te maken teneinde zich daar mee te kunnen verbinden. Ik bedoel hiermee dat deze mensen er aan toe waren om ook zelf boven dualiteit uit te groeien en in eenheidsbewustzijn te komen. Mijn verschijning in een lichtlichaam was voor hen een duidelijk teken van mijn Goddelijke essentie.

Een lichtlichaam is overigens een niet-materieel lichaam dat wel door geïncarneerde zielen als materie waargenomen kan worden. Een lichtlichaam wordt gevormd door lichteenheden die vanuit een hogere dimensie worden geprojecteerd in een vorm die ook zichtbaar is voor Aardse mensen. Het is voor mensen niet eenvoudig om een lichtlichaam van een normaal lichaam te onderscheiden. Alleen ‘verheven’ meesters zijn in staat om een lichtlichaam te projecteren. Om dit te kunnen doen moet men de Aardse leringen hebben afgerond en qua bewustzijn volledig van dualiteit naar eenheid zijn gegaan.

Door met mijn lichtlichaam in contact te komen, konden de achtergebleven mensen ook zelf – bewust of onbewust – met hun eigen Goddelijkheid contact maken en dat aanvaarden. Zo konden zij ook in hun verdere groei de Goddelijkheid in andere mensen ervaren. Bij het grootste deel van deze groep volgelingen nam de integratie van deze ervaring niettemin jaren in beslag. Een verdere verdieping van dit proces voltrok zich tijdens Pinksteren.

De verdere missie op Aarde van deze mensen – die destijds in mijn omgeving waren – was het openen van hun harten, het doen ontwaken van het Christusbewustzijn in hun harten en om een instrument voor anderen te zijn om hen dit proces ook te laten ondergaan. Op dezelfde manier zijn jullie allemaal mijn apostelen, ambassadeurs van het ontwaken van het Christusbewustzijn in het hart. Als jullie dit volledig willen beleven, kunnen jullie kiezen om boven jullie slachtoffer/dadergevoel uit te stijgen. Elke keer wanneer jullie je betrokken voelen in een strijd tussen goed en kwaad kunnen jullie een hogere invalshoek kiezen om zo een meer neutrale kijk op de situatie te krijgen, om zo alles als een deel van het Goddelijke plan te kunnen zien. Deze andere invalshoek helpt jullie om met mededogen naar allerlei situaties te kijken en doet de onvoorwaardelijke liefde in jullie harten opbloeien. Jullie krijgen het gevoel dat jullie de hele wereld in jullie hart kunnen omhelzen, ongeacht het gedrag van mensen of de omstandigheden die zich voordoen. Deze hartopening ervoer ik ook tijdens mijn kruisiging voordat ik stierf.

Jullie hoeven voor deze hartopening niet te sterven, voor jullie is dit een keuze die jullie elke dag in het normale leven kunnen maken, om deze trap van mededogen steeds verder op te klimmen. Elke keuze die jullie maken, is als het nemen van een traptrede die jullie omhoog voert en verder brengt in het openen van jullie hart. In deze ontwikkeling willen wij, de Broeders en Zusters van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht, waar ik Jezus deel vanuit maak, jullie van dienst zijn. Bid tot ons wanneer jullie harten jullie dit ingeven.”

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *