Spiritualiteit

Openbaring over de ontmoeting van de mens met het Goddelijke

Maria Magdalena, Jezus en Maria over het ultieme doel van elk mens op Aarde, namelijk het ervaren van de eigen Goddelijkheid en het vanuit dat bewustzijn denken, voelen en doen. Het proces van het ontwaken van het Goddelijk bewustzijn is geen eigendom van welke cultuur of religie of spirituele beweging dan ook, maar het geboorterecht van ieder mens. Wat houdt onze ontmoeting met God in?                                              

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Wij vormen samen met onze broeders en zusters van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht een groep van onstoffelijke spirituele meesters die ooit geïncarneerd op Aarde haar wortels in allerlei religies en culturen heeft gehad. Wij hebben allemaal onze eigen weg gevonden om de Goddelijkheid in onszelf te ontdekken en te verdiepen. Dat is het ultieme doel van elk mens op Aarde, het ervaren van haar of zijn eigen Goddelijkheid en het vanuit dat bewustzijn denken, voelen en doen.”

Weer in contact met de Goddelijke Bron

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De bewustwording van de eigen Goddelijkheid is een heel persoonlijk pad dat men op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau kan realiseren. Al deze niveaus van het menszijn dienen voor dit doel geheeld te worden. De heling houdt in dat deze niveaus weer in contact gebracht worden met hun Goddelijke bron. Alle religies en spirituele leren kunnen je inspireren en tot een bepaald punt brengen, maar het vervolmaken van dit proces is iets dat je zelf moet doen. Je kunt elk religieus of spiritueel pad nauwgezet volgen en toch je Goddelijkheid niet ervaren. Het voltooien van je persoonlijke proces is de ontmoeting tussen jou en God waar dogma’s of technieken geen beslissende rol spelen. Dogma’s en technieken vormen alleen de voorbereiding op het laatste traject.”

De ontmoeting tussen jou en God

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Wat houdt je ontmoeting met God in? Het is in feite een ontmoeting met de liefde, de onvoorwaardelijke liefde die zowel in je hart als in het Universum aanwezig is. Het is de totale vergeving en acceptatie van jezelf. Het liefhebben van jezelf als een kind van God, als een Goddelijk wezen dat in geïncarneerde vorm op Aarde manifest is. Wat bedoelen we met het zijn van een kind van God? Dit appelleert aan het feit dat ieder van ons een onlosmakelijk deel vormt van het hele Universum en van het absolute dat wij God noemen. Jullie zijn tegelijk God zelf en een deel van God. Jullie zijn zelf God – en jullie zijn je daarvan bewust – op het moment dat jullie in volledig contact staan met je Goddelijke Bron, dat jullie volledig versmolten zijn, één zijn met de alom aanwezige liefdevolle Goddelijke energie. Je bent een kind van God, een deel van God, wanneer je als geïncarneerd mens op Aarde functioneert. Je bent de Schepper en de Geschapene tegelijk.”

Ook jij bent een uitdrukking van het Goddelijke

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Op het moment dat jij je hart helemaal kunt openen en van jezelf houden, ontstaat er een ontwaking van de Christusenergie, dat wil zeggen van de onvoorwaardelijke liefde in je hartchakra. Op dat moment ervaar je een versmelting met en een totale overgave aan het Goddelijke in jezelf en in het Universum, die in wezen één zijn. Je wordt je er dan van bewust dat je niet werkelijk een afgescheiden individu bent. En dat je een uitdrukking van het Goddelijke bent. Dit is een toestand van oneindige rust en vervulling, een diepe vorm van extase en liefde. Vanuit dit bewustzijn ervaar je ook dat alles wat bestaat, zoals mensen, dieren, planten, sterren en planeten evenmin afgescheiden zijn van het Goddelijke en tevens een expressie van God zijn.”

Elke religie heeft een voorbereidende rol

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Dit proces van het ontwaken van het Goddelijk bewustzijn is geen eigendom van welke cultuur of religie of spirituele beweging dan ook, maar het geboorterecht van ieder mens. Zoals jullie zien bestaat er niet zoiets als het uitverkoren volk of een religie die de enige weg zou vormen. En zoals wij bovenal gesteld hebben, elke religie heeft een voorbereidende rol, want bij de voltooiing van jullie Goddelijke bewustwordingsproces op Aarde zijn jullie uiteindelijk allemaal gelijk. Het heeft dan ook geen zin om het ene pad boven het andere te verheffen. Iedereen – in haar of zijn huidige incarnatie – heeft recht om haar of zijn eigen bewustwordingspad te bewandelen in overeenstemming met haar of zijn cultuur en afkomst.”

Ervaringen uit vorige incarnaties als basis

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “In vorige incarnaties zijn jullie zeer waarschijnlijk volgelingen van andere religies geweest, misschien zelfs wel van religies waar jullie nu moeite mee hebben. Misschien is jullie scepsis wel gerelateerd aan moeizame ervaringen met deze religie in het betreffende voorgaande leven. Veel zielen volgen een traject van geboren willen worden in levens waarin ze volgelingen kunnen zijn van meerdere religies. Dat stelt en stelde hen in staat om hun wijsheid te verdiepen en de kennis en vaardigheden die de verschillende religies aanbieden zich eigen te maken. Elke religie heeft net iets anders te bieden, religies vullen elkaar aan. De zielen die reeds meerdere religies hebben ervaren, kunnen dan ook veelal gemakkelijker hun hart openen naar de eenheid van alles en iedereen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *