Spiritualiteit

Maria Magdalena over de Heilige Graal

Maria Magdalena: “Lieve mensen, ik wil het met jullie over de Heilige Graal hebben. Dit is een onderwerp dat in de menselijke geschiedenis veel aandacht trok en nog steeds trekt. Soms hebben mensen er niet een bewuste vraag over, maar als ze zich met het onderwerp verbinden komt een soort verlangen naar voren over iets geheimzinnigs, mysterieus, beloftevols, dat iets heel essentieels vertegenwoordigt.

Er is in de laatste tweeduizend jaar veel gezocht naar de ‘Heilige Graal’, vooral door mannen. Vrouwen hebben in het algemeen minder urgentie gevoeld om de Graal te ontdekken. De symboliek achter de Heilige Graal is dat er iets is dat het meest heilige op Aarde heeft opgevangen en wel met name het bloed van Jezus. Het bloed vertegenwoordigt de essentie van iemand en Jezus staat voor het meest heilige in de mens en dat is de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde in het hart als basis voor het incarneren van het Hogere Zelf en het ervaren van de Goddelijkheid van de mens. De Graal is heilig door haar inhoud, namelijk het Hogere Zelf van de mens en zijn of haar meest essentiële aspect, de Christusenergie. De Graal en haar inhoud worden vaak gezien als iets buiten de mens. Iets dat de mens zelf niet in zich zou hebben, dat men wel hard nodig heeft en waarvoor men afhankelijk zou zijn van Jezus om het zelf te kunnen ontvangen.
De legenden en de zoektocht naar de Heilige Graal komen uit een tijd dat de mens niet bewust in contact was met zijn of haar ware zelf. Dat gaf jullie een diep gevoel van gemis en heimwee naar je eigen essentie. Zij vormen ook een reflectie van de ontkenning van jullie ware identiteit. Want jullie zijn zelf de Heilige Graal! Jullie als Goddelijke wezens in geïncarneerde vorm zijn zelf de Graal en haar inhoud. Het bloed van Jezus symboliseert jullie spirituele essentie, je Hogere Zelf, die een fysieke vorm heeft aangenomen. Jullie vier Aardse lichamen (fysiek, energetisch, emotioneel en psychisch) vormen een beker voor het incarneren van je Hogere Zelf.

De schakel in dit proces is het Christusbewustzijn in jullie hart, dat zelf deel uitmaakt van je Hogere Zelf. Deze onvoorwaardelijke liefde in jullie hart maakt de verbinding tussen je Hogere Zelf, het deel van jezelf dat zich volledig bewust is van zijn of haar Goddelijkheid, en je vier Aardse lichamen. Jullie zijn op zoek naar het Christusbewustzijn in je hart, dat wil zeggen, naar de volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van wie je als Goddelijk wezen in al je facetten bent. Naarmate je jezelf meer accepteert, kan je Hogere Zelf dieper incarneren en kun je je Goddelijkheid steeds meer ervaren. Je bent op zoek naar je eigen Goddelijkheid, datgene wat jullie jezelf hebben ontnomen en wat jij alleen jezelf terug kunt geven. Jij bent de enige die je Heilige Graal opnieuw kan ontdekken en je innerlijke schat kan herwaarderen. Wat je zo vurig buiten jezelf hebt gezocht, bevindt zich in je eigen hart. Het is een reflectie van de afstand die men van zijn of haar eigen Goddelijkheid heeft genomen.

In deze tijd is de zoektocht naar de Graal sterker geworden. Met boeken als ‘De Da Vinci Code’ is het onderwerp weer onder de aandacht van miljoenen mensen. Er werd ook gesuggereerd dat mijn baarmoeder de Heilige Graal is geweest die het bloed van Jezus, zijn nageslacht heeft ontvangen. Dat vind ik een eervolle visie op mijn baarmoeder en ik wil het als een mooi compliment aanvaarden voor de Aardse vrouw die ik ooit geweest ben. De baarmoeder van een vrouw is heilig en is haar tweede hart. Daar ontvangt een vrouw de essentie van de man in de vorm van zijn zaad en als de conceptie plaatsvindt, is de baarmoeder de plek waar de prille momenten van het incarnatieproces zich manifesteren. De vrouw en in het bijzonder haar baarmoeder fungeren als een beker waar de ziel en het Hogere Zelf van het kind zijn of haar eigen Graal creëren. De zwangere vrouw leent al haar fysieke en energetische lichamen aan haar vrucht en in dat opzicht kun je zeggen dat ze haar eigen Graal aan het kind leent tot deze zijn of haar eigen Graal heeft gemaakt. Dat proces duurt zo’n 21 jaar tot het kind, de mens in wording, zijn of haar eigen geïncarneerde vorm als volwassene heeft aangenomen.

Dit vermogen om als ontvanger van een ander menselijk leven te fungeren heeft gemaakt dat vrouwen zich op een natuurlijke manier verbonden voelen met de Heilige Graal, dat wil zeggen met het incarnatieproces van de mens. Dit appelleert ook aan de vrouwelijke spiritualiteit waarbinnen het materiële leven op Aarde ook als Goddelijk wordt gezien en als heilig gewaardeerd wordt. Deze spirituele weg stelt jullie in staat om jezelf volledig te waarderen en niet alleen je niet-Aardse aspecten als heilig te beschouwen. De vrouwelijke beleving van het Goddelijke als een complete ervaring voegt liefde toe aan de oude mannelijke visie die de waarde van het Aardse leven ontkent en de menselijke geest als enig waardevol aspect van de mens beschouwt. Het gegeven dat er in de loop van de eeuwen voor de Heilige Graal zo veel belangstelling is geweest en nog steeds is, wijst op de diepe menselijke behoefte om de heiligheid van het Aardse leven, de vrouwelijke weg voor spirituele ontwikkeling en het leven op Aarde vanuit het hart met onvoorwaardelijke liefde volledig te omarmen en te beleven.

Ik heb zelf als vrouw het incarnatieproces van mijn vier kinderen bewust meegemaakt en ik heb samen met Jezus als kanaal gefungeerd om de Christusenergie in het hart van de mens en op Aarde te mogen activeren. Dat heeft me veel verder gebracht in het openen van mijn eigen hart. Toch wil ik zeggen dat de symboliek van de Graal verder gaat dan Jezus en mij. Wij staan voor symbool voor jullie Goddelijkheid. Jij bent de Heilige Graal en het Heilige Bloed tegelijk. Geniet van jezelf en van de onvoorwaardelijke liefde in je hart. Accepteer jezelf in al je facetten. Houd van jezelf en eer jezelf als het Goddelijke wezen dat je bent!

Ik stel me, samen met Jezus en Maria, altijd beschikbaar om jullie in dat proces te ondersteunen. In liefde en licht, Maria Magdalena.”

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *