Spiritualiteit

Onthullende openbaring van Jezus en Maria Magdalena over het verrichten van wonderen

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, er is veel gezegd, beweerd en geschreven over het verrichten van wonderen, voornamelijk door Jezus. De context waarin deze wonderen werden beschreven is die van een als verlicht ervaren persoon, zoals in dit geval Jezus, en iemand die het wonder onderging of daar getuige van was. Er is echter veel meer gaande in een dergelijk proces. We willen een aantal aspecten hiervan met jullie delen.”

Maria Magdalena en Jezus: “We zijn na onze bruiloft op bezoek geweest bij de gemeenschap in Alexandrië en hebben daar gebruik mogen maken van een Egyptisch buitenverblijf. Daar hebben we samen inwijdingen ondergaan waarmee we geleerd hebben om onze energieën samen te gebruiken om een veld van liefde en eenheid in en om ons heen te scheppen. Dat hebben we later in onze interactie in ons dagelijks leven verdiept. Toen de kinderen geboren werden, werd deze praktijk een permanente staat van zijn. We schiepen dit veld altijd in en om ons heen. Daar konden de kinderen zich door laten dragen, terwijl wij met vele dagelijkse activiteiten bezig waren. Jezus was wel eens alleen op reis en dan onderhielden we dit energetisch veld ook op afstand.

Na de doop van ons gezin in de Jordaan werd dit alleen maar sterker en groter. Het was niet alleen Jezus die in staat was om de verbinding tussen Hemel en Aarde permanent te bewerkstelligen. Het hele gezin fungeerde als een liefdeskanaal voor vele mensen, mannen, vrouwen en kinderen. We hadden ieder onze contacten en onze invloedsfeer. Maar voornamelijk wij, Maria Magdalena en Jezus, bewogen ons tussen de mensen en brachten een hoog trillingsveld van liefde en eenheid met ons mee.”

Een ongebruikelijke reactie van de materiële dimensie

Maria Magdalena en Jezus: “Wat betreft het verrichten van wonderen, is er sprake van een ongebruikelijke reactie van de materiële dimensie die, door in contact te komen met een hogere vorm van bewustzijn, een ander gedrag toont waarmee het Goddelijke ..

tevoorschijn komt. In dat opzicht zijn er bij ons vele wonderen gebeurd. Grotendeels in de vorm van hartopeningen en bewustzijnstransformaties. In veel gevallen waren er indrukwekkende gebeurtenissen nodig om mensen in contact met hun Goddelijkheid te brengen. Toch hebben mensen het Goddelijke meer bij Jezus gezien dan bij zichzelf.

Er hebben zich bij ons ook dan ook vele bovennatuurlijke gebeurtenissen voorgedaan. Dan was er sprake van een hogere Goddelijke kracht die door ons heen werkte. De natuurwetten namen een andere wending wanneer ze afgestemd werden met eenheidsbewustzijn. Er was dan sprake van een Goddelijke interventie.”

Hoe ging het ontstaan van een wonder in zijn werking?

Maria Magdalena en Jezus: “In de meeste gevallen waren Jezus en ik aanwezig. Samen schiepen we een liefdesveld en namen anderen daar in mee. Jezus werd meestal als de uitvoerder gezien vanwege het mannelijke karakter van ons toenmalige samenleving. Ik, Maria Magdalena, verrichte zelf wonderen binnenshuis of in het gezelschap van vrouwen en kinderen. Buitenshuis werd Jezus het gezicht van onze samenwerking. Hij sprak zijn intentie uit om iemand te laten genezen of iets te laten gebeuren. De aanwezigen resoneerden met deze intentie. Ze stemden hun eigen energie en bewustzijn af op het veld van onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Als ze daar op afgestemd waren, kwam hun eigen energie in beweging en bracht een genezing of een andere ingrijpende gebeurtenis op gang. In al deze gevallen, waren de mensen zelf de Scheppers van het wonder. Jezus en ik schiepen de randvoorwaarden zodat dit mocht en kon gebeuren.

Er was soms ook sprake van een Goddelijke interventie. Vanuit een hogere dimensie werden wij als kanaal gebruikt voor het ontstaan van een opening in bewustzijn van anderen door middel van een ‘bovennatuurlijke gebeurtenis’. Het was in deze gevallen niet zo zeer onze kracht, maar de kracht van God op Absoluut niveau die deze wonderen tot stand bracht. De kracht van God kon dan direct via ons gemanifesteerd worden of gekanaliseerd worden door een ‘Goddelijke Afgezant voor de Aardse dimensie’. Deze hogere spirituele krachten die onze verwekking, geboorte en diverse inwijdingen hebben begeleid, zijn door ons heen werkzaam geweest bij het scheppen van een nieuwe wereldorde waarin liefde en eenheid als dragende krachten voor de relatie tussen mensen onderling en tussen de mens en de Aarde centraal staan. Dit proces is nog gaande in de huidige samenleving.”

Speciale wonderen

Maria Magdalena en Jezus: “Mensen vragen zich af of bepaalde bovennatuurlijke verschijnselen werkelijk plaats hebben gevonden en hoe sommige dingen mogelijk kunnen zijn. Een voorbeeld hiervan is het op water lopen. Jezus had zich teruggetrokken om te mediteren. Hij projecteerde zijn ‘lichtlichaam’ op het water om zijn leerlingen te begeleiden en te laten zien dat er meerdere dimensies tussen Hemel en Aarde bestaan.

Het opwekken van de dood is een verschijnsel van Goddelijke interventie. Het Hogere Zelf van Jezus samen met het Hogere Zelf van de betrokkene fungeren als kanaal voor Goddelijk bewustzijn dat in staat is om de materie te transformeren en de verbinding tussen de spirituele lichamen en het fysieke lichaam te herstellen. Om dit mogelijk te maken dient het fysieke lichaam naar een hogere dimensie op te worden getild en de bewustzijnsaspecten die verantwoordelijk zijn voor de dood op te lossen. Het fysieke lichaam wordt even buiten de dimensie van tijd gezet, zodat het gematerialiseerde bewustzijn van het lichaam kan worden herschikt. Het lijkt hetzelfde lichaam, maar het is het niet precies. Het lichaam is getransformeerd in een nieuwe versie van die persoon. In sommige situaties is er ook sprake geweest van een ‘bijna dood ervaring’ waar de verbinding tussen de subtiele lichamen en het fysieke lichaam niet gebroken is.”

Wonderen zijn niet te sturen

Maria Magdalena en Jezus: “We zijn gezegend met de vele ervaringen waarbij we betrokken zijn geweest bij het faciliteren van wonderen. Hoewel we daarin betrokken waren, zijn wonderen, als ze plaatsvinden, door een Goddelijke kracht gestuurd. Degene die ze ogenschijnlijk verricht, is in wezen een facilitator, die de Goddelijke energie door mag geven aan anderen, zowel aan degene die het wonder ‘ontvangt’ zoals een genezing, als de getuigen die ook door het wonder geraakt worden. Dit laatste gaat door de tijd heen. Zoals de mensen die in jullie huidige tijd leven nog steeds geraakt worden door de wonderen van vroeger.”

Ook weleens geen wonderen

Maria Magdalena en Jezus: “Er zijn ook gevallen waarin we een wonder wensten, maar het niet plaatsvond. Soms waren mensen er niet aan toe om genezen te worden, of dienden ze van hun ziekte nog iets te leren, of hadden ze vrede met hun dood ondanks de reacties van hun nabestaanden.

We herkenden meestal een bepaalde opening in het bewustzijnsveld wanneer de Goddelijke energie beschikbaar was om doorgegeven te worden. Het energieveld verschoof naar een dimensie van eenheid. Als dit het geval was, hoefden we alleen onze aandacht op iemand te richten en onze intentie uit te spreken, en de hogere energie kon door de persoon of groep mensen gebruikt worden voor een transformatie.

Omdat veel mensen hier nog niet bewust waren, zagen ze hun eigen bijdrage in het wonder niet en ze kenden het aan ons toe, en als het niet expliciet door Maria Magdalena verricht of uitgesproken werd, kenden ze het aan Jezus toe. Het idee in die tijd, dat een vrouw wonderen kon verrichten of kanaal kon zijn voor Goddelijke energie was uit den boze.

Al met al zijn deze wonderbaarlijke ervaringen een weg om het multidimensionale karakter van de mens bewust te laten worden voor vele mensen. Zelfs door de eeuwen heen zijn versies van deze gebeurtenissen nog levend in het collectieve bewustzijn van de mens. Dit houdt de boodschap in stand van de Goddelijkheid van de mens.

Met liefde en toewijding, Maria Magdalena en Jezus”

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *