Spiritualiteit

Maria Magdalena over haar spirituele ervaringen in Zuid-Frankrijk

In het bijzonder over haar ervaringen in de omgeving van haar bedevaartsoord Rennes-le-Chateau 

Maria Magdalena: “Lieve mensen, ik vind het een eer om een kanaal te mogen zijn voor het ontwaken van het Christusbewustzijn in jullie hart. Mijn energie is overal op Aarde aanwezig, maar in de Zuidfranse streek rond Rennes-le-Chateau kan het zich in het bijzonder manifesteren. De trilling van deze plek is volledig in harmonie met het vrouwelijke principe. Om deze reden ben ik hier zo’n tweeduizend jaar geleden naartoe gekomen, nadat de taak van Jezus en mij in Palestina afgerond was. Al weet ik dat de gehele Aarde mijn huis is, op deze plek heb ik me erg thuis gevoeld.”

Ik heb mij hier kunnen versmelten met mijn Goddelijke essentie 

Maria Magdalena: “In deze regio heeft zich een belangrijke periode van mijn leven op Aarde afgespeeld. Het is een plaats geweest waar ik mijzelf op een dieper niveau heb ontdekt en waar ik tot rust ben gekomen. Die rust had niet zo zeer te maken met de turbulente gebeurtenissen in Palestina rond het eind van Jezus’Aardse leven, maar eerder met het gegeven dat ik een dieper contact met mijzelf heb mogen maken en me heb kunnen versmelten met mijn Goddelijke essentie. Ik was in die periode in de gelegenheid om volledig naar binnen te gaan. En hoewel ik me ook met mensen uit de streek bezighield, heb ik veel tijd alleen doorgebracht, lopend over de heuvels, in de dalen en over de bergen. De omgeving kende veel mooie plaatsen waar ik kon mediteren en stilte in mijzelf kon vinden. In deze prachtige natuur kon ik me op dieper niveau met Moeder Aarde verbinden en mij verenigen met mijn Hogere Zelf. De natuur was mijn ‘klooster’.” 

Ik heb meerdere malen lange tochten gemaakt 

Maria Magdalena: “De streek rond Rennes-le-Chateau was, zoals ik al zei, niet de enige plek waar ik mij thuis voelde. Ik heb meerdere malen lange tochten

gemaakt naar de hogere gebieden van de Pyreneeën en ook naar plaatsen die nu een deel van het huidige land Spanje vormen. Een aantal keren ben ik door oude en dierbare vrienden bezocht, die deel van onze oude groep uitmaakten en die mij ook uitnodigden naar de gebieden waar ze zelf actief waren. Zo heb ik ook plekken, die deel uitmaakten van het huidige Italië en Griekenland, bezocht. Het deed me genoegen om contact te maken met het nieuwe leven dat onze vrienden hadden opgebouwd en om te zien hoe ieder van hen op zijn of haar eigen manier vorm gaf aan de spirituele opening die Jezus en ik toen mogelijk gemaakt hebben. Ook al hadden wij destijds voor langere tijd een leidende rol kunnen spelen, toch ben ik me zeer bewust dat het uitvoeren van onze taak ook dan een collectieve onderneming geweest zou zijn; wij hebben onze taak kunnen vervullen dankzij het vertrouwen en de steun van al onze familie en vrienden en de intensieve begeleiding vanuit hogere spirituele dimensies.” 

Op Moeder Aarde lopen was een manier om haar lief te hebben 

Maria Magdalena: “Ook al vond ik reizen boeiend, ik was altijd blij om naar mijn geliefde plek terug te kunnen keren. Terug naar mijzelf. Het wandelen door de bergen was in meerdere aspecten een spirituele bezigheid. Ik maakte op die manier een diep contact met Moeder Aarde. Het op haar lopen was een manier om haar lief te hebben. Ik was gewend om in Palestina veel te wandelen. Er waren in die tijd niet veel vervoermiddelen, zoals jullie ze nu kennen. Er waren ook niet veel door de mens gemaakte wegen. Wel waren er door de natuur gemaakte wegen, maar die hielden zo nu en dan op en dan moest men een eigen weg banen.”

Er waren in die tijd veel minder mensen op Aarde geïncarneerd 

Maria Magdalena: “Jullie kunnen je voorstellen dat er in die tijd aanzienlijk veel minder mensen op Aarde geïncarneerd waren, waardoor de Aardse energetische atmosfeer veel stiller was. Elk levend mens straalt door zijn of haar gedachten, emoties en bewustzijnsprocessen veel informatie naar de omringende directe omgeving en ook naar de Aarde in het algemeen uit. Dit proces creëert bepaalde golven in de bewustzijnsvelden in en rondom de Aarde. Als deze activiteit intens en dualistisch van aard is, kan deze veel onrust veroorzaken die op zijn beurt ook weer effect op de natuur en op andere mensen kan hebben.

In die tijd was dit veel minder aan de orde. Omdat de energetische atmosfeer stiller en zuiverder was, waren krachtige gedachten en bewustzijnsgolven van bepaalde mensen in staat om zich op grotere afstand te projecteren en invloed te hebben op de bewustzijnsprocessen van anderen. Een duidelijk voorbeeld van dit proces was het effect van de kruisiging van Jezus, mijn eigen betrokkenheid daarbij en de bijhorende spirituele ontwaking die deze ervaring op de Aarde zelf en bij de mensheid veroorzaakte.

Er waren toen ook geen ‘menselijke’ bronnen van elektriciteit, kernenergie en andere vormen van dualistische energie, zoals nu in gebruik zijn. Dat maakte de natuur erg vredig. Omdat ik de Aarde zo lief had, is de Goddelijke Moeder zich voor mij gaan openen en is mij gaan begeleiden bij het ontdekken van diepere lagen van de kracht van het vrouwelijke. Deze ervaring was voor mij heel belangrijk om mijn proces als gevolg van de kruisiging van Jezus verder in mijn hart te kunnen integreren en om de basis die ik gelegd had voor het ontwaken van het vrouwelijke principe te verdiepen.”

Ik heb bepaalde inwijdingsrituelen mogen ondergaan 

Maria Magdalena: “Toen ik in fysieke vorm in de Zuidfranse streek rond het huidige dorp Rennes-le-Chateau leefde, heb ik bepaalde inwijdingsrituelen mogen ondergaan die betrekking hebben op mijn relatie met Moeder Aarde en het openen van verbindingskanalen van de Aarde met subtielere dimensies van bewustzijn die te maken hebben met de verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke aspect van God. Ik fungeerde als katalysator in dat proces waardoor ook ik een diepere integratie in mijzelf tussen het vrouwelijke en het mannelijke ervoer. Deze interactie tussen Moeder Aarde en dit niet-materiële aspect van God veroorzaakte een kolk van energie die zowel de Aarde als de Kosmos tegelijkertijd binnendrong. Een dergelijke integratie van beide principes heeft op verschillende plekken op Aarde plaatsgevonden in verschillende perioden van haar bestaan, ook tijdens fases toen er geen mensen op Aarde woonden.”

Een buitengewone manifestatie van liefde 

Maria Magdalena: “Het betreft hier een buitengewone manifestatie van liefde tussen het mannelijke en het vrouwelijke aspect van God als gevolg waarvan ook geïncarneerde mensen en andere levende wezens in staat werden en worden gesteld een eigen integratie van de twee aspecten te ondergaan en te bevorderen. Een harmonisatie tussen het vrouwelijke en het mannelijke principe in de mens leidt tot het harmoniseren van de yin- en yang-aspecten in het menselijke energieveld en eveneens tot het synchroniseren van beide hersenhelften, het logische en het intuïtieve. Dit proces bevordert dat men opschuift van het ervaren van dualiteit naar het ervaren van eenheid.” 

Een seksuele ontmoeting tussen Hemel en Aarde 

Maria Magdalena: “Door fysiek aanwezig te zijn op een plaats waar het mannelijke en vrouwelijke zich met elkaar verbonden hebben, kunnen jullie het ervaren van eenheid in jullie bewustzijn in het bijzonder activeren door middel van het integreren van de vrouwelijke en mannelijke principes. Aanwezig zijn op een dergelijke Heilige plek bevordert deze ervaring. Ik noem het een Heilige plek omdat een zodanige integratie van beide Goddelijke principes een buitengewoon cadeau voor de mensheid en voor alle levende wezens is; ook al omdat deze integratie vrij zelden plaatsvindt en wanneer het plaatsvindt gepaard gaat met een zeer intense manifestatie van Goddelijke Liefde. Het is als het ware een seksuele ontmoeting tussen Hemel en Aarde. De zachte liefdevolle energie die jullie in deze omgeving van de Pyreneeën kunnen voelen is een manifestatie van de perfecte integratie tussen beide principes. Vanuit het Aardse kan het vrouwelijke principe zich volledig manifesteren, voornamelijk met de kwaliteit van onvoorwaardelijke liefde; en vanuit het Hemelse is er een bevruchtende energie die het vrouwelijke ondersteunt en tot volle bloei brengt. Samen zijn ze in eenheid. Tijdens een verblijf op deze plek kunnen mensen zich openen om de eenheid in zichzelf en in de omgeving te ervaren en ook de speciale hier aanwezige verbinding tussen Hemel en Aarde te voelen. Net zoals ik als Aardse katalysator fungeerde, heeft Jezus als Hemels kanaal gefungeerd om deze verbinding tot stand te laten komen. Deze initiatie van ons beiden heeft ons verder in onze liefde en in het ervaren van eenheid gebracht, waarvoor wij zeer dankbaar zijn.”

Ik ben vredig gestorven

Maria Magdalena: “Ik heb in dit deel van de Pyreneeën vredig en gelukkig geleefd. Toen het tijd werd om een eind te maken aan mijn Aardse ervaring in geïncarneerde vorm, ben ik vredig gestorven. Mijn dochter die al lang een zelfstandig leven en eigen missie had, is in deze laatste fase bij mij geweest en zij heeft me verzorgd en geholpen om mijn stervensritueel op een liefdevolle en complete manier te kunnen verrichten. Ik ben een door Moeder Aarde aangewezen grot, waar ik zelf ook vaak mediteerde, ingegaan. Mijn dochter heeft, nadat wij afscheid van elkaar hadden genomen, de ingang van de grot verzegeld op een manier dat het nooit meer herkenbaar voor anderen kon zijn. Ik ben in meditatie gegaan en heb mijn Aardse leven achter mij gelaten. Mijn lichaam versmolt met de Aarde op dezelfde manier als dit met het lichaam van Jezus was gebeurd. Niemand kan deze plek ontdekken zonder mijn specifieke toestemming. Het is tot op dit moment niet relevant geweest voor anderen om deze plaats te vinden. Dit was een intieme ervaring die ik met mijn dochter en met mijn Goddelijke Moeder, de Aarde, heb gedeeld. De spirituele kracht van deze gebeurtenis werd op die manier verdiept. Mijn geliefde Jezus heeft me opgehaald, nadat ik zelf de poort van het menselijke bewustzijn gepasseerd had. Ik moest die stap zelf zetten, net zoals hij dat ook had gedaan.

Mocht je ooit een bezoek brengen aan de betoverende omgeving van Rennes-le-Chateau geniet er dan ten volle van. Laat Moeder Aarde je voeden zoals ze ook mij deed. Open jezelf om de onvoorwaardelijke liefde van het vrouwelijke principe in je hele wezen te laten stromen. Ervaar de toewijding van het mannelijke principe om deze liefde op Aarde te manifesteren. En laat het Christusbewustzijn in je hart ontwaken!”

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy


reizen frankrijk


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *