Spiritualiteit

Openbaring voor de overgang naar een Nieuwe Tijd

Lieve mensen, we zijn verheugd en geïnspireerd door jullie toewijding en bereidwilligheid om de transformaties van de Nieuwe Tijd in je hart te omarmen. Vele levens lang hebben jullie op dit moment gewacht. Een moment waarop Hemelse en Aardse aspecten in harmonie tot elkaar komen om een opening te creëren die de integratie tussen al je niveaus van bewustzijn mogelijk maakt. Jullie leven in een bijzondere tijd, een tijd waarin Hemel en Aarde bij elkaar komen en één worden. Jullie hebben hier naar toe gewerkt in dit leven, maar ook door vele eerdere levens heen. Vele innerlijke patronen hebben jullie al doorleefd en getransformeerd.

Een multidimensionale opening in tijd en ruimte

Jullie huidige leven is ontstaan op een kruispunt van de weg van je Ziel met je familielijn. Op beide niveaus vindt nu er een verfijning van de trilling plaats. Jullie intentie en gerichte scheppingskracht maken het nu mogelijk dat jullie in staat zijn om pijnlijke patronen van vele levens en van vele generaties te helen en in een hoger bewustzijn te doen oplossen. Dit schept een multidimensionale opening in tijd en ruimte om je individuele en het collectieve bewustzijn structureel te verruimen en te verhogen. Het is een opening in de tijd in je Zielelijn omdat het, naast je huidige Zelf, je oude Ikken en je vorige Persoonlijkheden uit vorige levens volledig tot heling brengt.

Het is ook een opening in tijd in je familielijn, omdat je patronen van oudere generaties die jij in je eigen bewustzijn en in je DNA draagt tot eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde kunt transformeren. Deze opening in ruimte ontstaat omdat jullie als mensen steeds meer met elkaar als één functioneren en op collectief niveau barrières wegvallen om zo de Geboorte van een Nieuw Menselijk Bewustzijn mogelijk te kunnen maken.

Bewust scheppen

Gedurende vele levens, tot aan je huidige leven toe, ben je gewend geweest om verschillende gebeurtenissen over je heen laten komen en als van buitenaf komend te interpreteren. Vele generaties voor jou in jouw familielijn zijn ook gewend geweest om op die manier naar hun leven te kijken. De huidige sprong in bewustzijn, die voor jullie nu beschikbaar is, vraagt van jullie een actieve houding. Dat betekent het maken van duidelijke keuzes ten aanzien van het nemen van een bewuste richting in je leven en het focussen van je scheppingskracht. Dingen waar je tot nu toe op hebt gewacht om ze van buitenaf komend te ontvangen, dien je nu zelf te scheppen. Stappen die je tot nu toe niet durfde te zetten, dien je nu zelf te maken. Moeilijke zaken, waarbij je verwachtte dat je door iemand anders of door God ‘gered’ zou worden, dien je zelf bij de kop te pakken en met behulp van je Scheppingskracht tot een voor jou goed einde te brengen. Natuurlijk is er ook ruimte voor je beperkingen of moeilijkheden, maar je hebt nu de kans om zelf een stap te zetten en je eigen kracht te mobiliseren.

Als jij het gevoel hebt dat je dit nog niet zelf kunt, kun je ons om hulp vragen en wij zullen jou in liefde dragen om je intentie om op eigen benen te staan te ondersteunen. De essentie van dit moment is het gebruik maken van je Scheppingskracht om je slachtoffer-, dader- en redderrollen te transformeren en naar een hoger plan te tillen en wel naar het bewustzijn van Schepper. Het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen creaties, leren hoe je dient te scheppen en waarop jij je levenscreaties wilt richten, vormen een essentiële sleutel voor de huidige sprong in bewustzijn die nu voor jou beschikbaar is. Het aanvaarden en bewust gebruiken van je Scheppingskracht is één van de vier pilaren van het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mens.

De hemel opent zich weer voor jou

Tijdens een mensenleven zijn er twee momenten waarop de Hemelse dimensie zich expliciet voor jou opent: bij je geboorte en bij je dood. Op deze twee momenten verdwijnt even de scheiding tussen de spirituele en de materiële dimensie om een overgang in bewustzijn voor jou mogelijk te maken. De Hemelse dimensie, en in het bijzonder je eigen Goddelijke Bron op het Absolute niveau van God, is een bewustzijnsveld waarin alle mogelijkheden aanwezig zijn. Deze mogelijkheden perken zich in wanneer jij een keuze maakt voor een specifiek leven op Aarde waarin je een bepaald vraagstuk van je bewustzijn wilt onderzoeken. Wanneer je verwekt wordt en later geboren wordt heb je, vanuit je Ziel, een serie van mogelijkheden en beperkingen voor jezelf geschapen om je te ontwikkelen in de richting die je essentiële vraagstuk jou aangeeft. Dit is je startpunt in het nieuwe leven. Vanaf hier dien jij de rest van je leven op te bouwen en vorm te geven. De nieuwe mogelijkheden waarover jij kunt beschikken worden door je Persoonlijkheid, in het kader van je eigen ontwikkeling, bepaald. In vele situaties hebben mensen het gevoel gehad niet verder met hun ontwikkeling te kunnen komen, binnen de omstandigheden die ze voor zichzelf geschapen hadden. Deze levenscreaties werden beperkt door belemmerende overtuigingen of zelfopgelegde straffen uit hun toenmalige of vorige levens. Zo kon het ook gebeuren dat deze mensen bewust of onbewust de dood zochten om de door hen gecreëerde levensomstandigheden te verlaten om later in een ander ruimer levenskader met nieuwe kansen en lichtere omstandigheden opnieuw geboren te worden.

Echter, in deze tijd ontstaat een nieuwe opening in deze dynamiek. De Hemel opent zich weer voor jou binnen je huidige incarnatietijd. Deze opening stelt jou in staat om nieuwe vaardigheden en kansen vanuit het Absolute niveau van God te doen indalen om ze in je menselijke bewustzijn en leven te integreren en toe te passen. Je hoeft deze keer niet dood te gaan of opnieuw geboren te worden om nieuwe vaardigheden en mogelijkheden in je leven beschikbaar te krijgen.

Een voorwaarde

Er is wel een voorwaarde aan dit proces verbonden en dat is dat jij zelf deze mogelijkheden dient op te halen, met andere woorden: zelf dient te scheppen. Deze opening is voor jou beschikbaar en je dient deze zelf in werking te zetten. Het is nu voor jou de tijd om voor jezelf en voor je leven te gaan staan. Het is voor jou de tijd om voor je bewustzijn van Schepper te gaan staan en in je leven neer te zetten. Wij, Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef, staan voor jullie klaar om jullie bij het omarmen van je Scheppingskracht en het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mens onvoorwaardelijk te ondersteunen. Vanuit liefde en verbondenheid, Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef.

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *