Spiritualiteit

De crisistijd is een door ons zelf geschapen transformatiemechanisme

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Lieve mensen, jullie bevinden je aan het begin van een heel nieuw tijdperk, een tijdperk waarin de Goddelijkheid van ieder mens aan jullie allemaal onthuld wordt. Op 21-12-12 is er een grote opening gecreëerd om je Hogere Zelf in je Persoonlijkheid te doen ontwaken en in je dagelijks leven te integreren. Dit brengt veel beweging in je leven en transformaties in je bewustzijn met zich mee. De overgang van een oude naar een nieuwe tijd vraagt dan ook om een zekere aanpassing in jullie individuele en maatschappelijk leven. En dit kan alleen plaatsvinden door de groei van je persoonlijk bewustzijn en het omarmen van je zijn van Schepper.”

Vanuit hogere trilling naar actuele situaties kijken

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Jullie worden met vele uitdagingen geconfronteerd in deze fase. Het kan soms voelen als een spagaat tussen je hart en je verstand. Zwart/wit gesteld hecht je verstand zich aan oude structuren, welbekende mensen, vertrouwde referentiekaders en bestaande posities. En je hart daarentegen staat in verbinding met je Goddelijke Bron en stelt je in staat om vanuit een hogere trilling, de trilling van onvoorwaardelijke liefde en eenheid, naar jezelf en naar actuele situaties te kijken. Je hart geeft je de richting om te scheppen en je verstand is een middel waarmee jij met jezelf en met de wereld om je heen praktisch kunt verbinden. Je taak op dit moment is…

om de samenwerking tussen je hart en je verstand op een hoger plan te tillen. Dat kan pas wanneer jij uitdrukkelijk voor de rol van Schepper kiest en de positie van slachtoffer, dader of redder loslaat. Je hebt op dit moment 100% van je bewustzijn voor deze transformatie nodig. Om dit te realiseren dien jij je hart te openen voor vertrouwen en overgave. Vertrouwen in je scheppingskracht en overgave aan je hogere niveaus van bewustzijn.”

Uitdagende situaties

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Jullie gaan in deze tijd door uitdagende situaties. De transformatie van de economie, de relatie tussen mens en milieu, het evolueren van jullie normen en waarden maakt dat oude referentiekaders vervallen en de nieuwe nog niet klaar staat om ze te vervangen. Zo zijn werkeloosheid, ontslagen, schulden, geldontwaarding, gebrek aan geld, wanbetaling, faillissementen, onverkoopbare huizen, leegstaande winkelpanden en kantoren tekenen van deze tijd. Het is juist nu dan ook voor jullie belangrijk om met nieuwe ogen naar deze uitdagingen te kijken, met de ogen van je zijn van Schepper en het vertrouwen in de kracht van je hart en van je eigen intentie.”

De transformatie van de economie

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Een van deze belangrijke uitdagingen is de transformatie van de economie. Jullie financiële systeem verandert naar een systeem dat de groei in gelijkwaardigheid bevordert en dat het vermogen van elk individu om de eigen realiteit te scheppen stimuleert. Het uitbundig consumeren heeft jullie aandacht veelal naar de buitenwereld getrokken. Dat was nodig voor jullie verbinding met de materie en het ontwikkelen van jullie Persoonlijkheid. Nu zijn jullie op een punt aangekomen waar je selectiever met je consumptiegedrag om dient te gaan. De vervulling die je in de materie zoekt is daar uiteindelijk niet te vinden. Deze vervulling van de leegte en de behoefte om door externe prikkels ‘vervuld’ te worden dient in balans te komen met je spirituele verbinding met je Goddelijke Bron. Het horizontale vlak van je relatie met de materie komt in balans met het verticale vlak van je relatie met je spirituele essentie, je Goddelijke Bron. Deze kruisverbinding brengt een nieuwe balans in je relatie met de wereld met zich mee.”

Het inkrimpen van de economie als een spiegel

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Als jullie naar het inkrimpen van de economie als een spiegel van je eigen persoonlijk en het collectief bewustzijn kijken, zien jullie waar jullie met elkaar op dit moment van jullie ontwikkeling staan. Door overmatig consumptiegedrag is het milieu sterk aangetast en zijn er veel spanningen in de wereld ontstaan. Het is niet de kracht van de liefde, maar het zijn juist angsten, onzekerheden, overlevingsmechanismen, (zelf)veroordelingen en compensatiegedrag die leidend zijn in de dynamiek van jullie sociale structuren en economisch bestel. Jullie levenscreaties zijn grotendeels gebaseerd op zelfveroordeling en onzekerheid over je eigenwaarde. Ze zijn gericht op zelfbevestiging. Toch kun je deze zelfbevestiging niet van buitenaf krijgen. Zelfbevestiging dient van binnenuit gevonden worden. En daar heb je de voeding van de verbinding met je Goddelijke Bron voor nodig. Deze voeding geeft jou vervulling waardoor je vrijer in de wereld staat, onafhankelijk van bevestiging van buitenaf. Dit heeft direct effect op je gedrag en de verhouding met jezelf, anderen en de wereld om je heen. Als je de liefde aan jezelf verklaart, hoef je niet meer teveel of ongezond te eten, je hoeft niet meer macht over anderen uit te oefenen en anderen toe te laten om dit met jou te doen. Je neemt verantwoordelijkheid voor je persoonlijke situatie en je zoekt een oplossing voor de praktische vraagstukken die nu voor jou liggen.”

Een door jullie zelf geschapen correctiemechanisme

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Op collectief niveau zijn er een aantal aanpassingen nodig om de huidige economische en maatschappelijke crisis te transformeren. Deze crisis vormt een omslagpunt in jullie huidige bewustzijn. Om door dit omslagpunt heen te gaan hebben jullie het volgende nodig:

–         Het centraal stellen van een liefdevolle en respectvolle relatie met de natuur en het milieu onder alle omstandigheden. De schade aan de natuur resulteert altijd in schade aan jezelf als individu en aan het maatschappelijk stelsel

–         Een liefdevolle, respectvolle en bewuste aanpak van jullie maatschappelijke vraagstukken op basis van solidariteit en gelijkwaardigheid, met vertrouwen in jullie gemeenschappelijke band als mensen

–         Het individueel en collectief ruimte creëren om dagelijks stil te kunnen zijn en je te verbinden met je innerlijke essentie

–         Het op een hoger plan tillen van jullie onderlinge communicatie op basis van respect en eenheid. Hierbij is het bewuste gebruik van de media van groot belang

–         Bewustwording van je eigen consumptiegedrag. Bevriend raken met leegte en loslaten als tegenpolen van ‘volzijn’ en vasthouden

–         Meer inzicht krijgen in geven en ontvangen in je leven

–         Het omarmen van je rol van Schepper en het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor je individuele en voor jullie collectieve creaties en je handelen hierop afstemmen

–         Respect aan jezelf en aan elkaar tonen als basis voor vertrouwen tussen mensen en volkeren onderling 

–         Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen bewustzijn en dit bewustzijn gericht ontwikkelen naar eenheid, onvoorwaardelijke liefde, schepper-zijn en het omarmen van je Aardse leven als mens als een manifestatie van je Goddelijkheid

Er vindt op dit moment een door jezelf en een door jullie zelf geschapen correctiemechanisme plaats om een balans te vinden tussen je binnen- en je buitenwereld, tussen je materiële en je spirituele essentie. Jullie komen uit deze crisisperiode op basis van het omarmen van je scheppingskracht en het je laten leiden door de onvoorwaardelijke liefde en het eenheidsbewustzijn van je hart en van je Goddelijke Bron.

Wij, Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef, hebben tijdens onze Aardse levens intense tijden gekend. We hebben in onze verbinding met onze Goddelijke Bron de begeleiding gevonden om onze eigen ontwikkeling te volbrengen. We staan voor jullie klaar om jullie te steunen in deze bijzondere individuele en collectieve transformatie van de menselijke soort. Vanuit liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef.”

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy


de financiele crisis


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *