Spiritualiteit

De betekenis van de relatie tussen paard en mens in de context van deze tijd

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, we zijn verheugd om het met jullie over je relatie met het Dierenrijk te hebben en in het bijzonder over je relatie met paarden. Dieren hebben een speciale missie wat betreft het openen van het hart van de mens.

Ze ondersteunen jullie in je zoektocht naar liefde en in het bewust ervaren van je Goddelijkheid. Dieren ervaren hun eigen Goddelijkheid op een heel natuurlijke manier. Ze hebben niet, zoals jullie, gekozen om hun verbinding met de Goddelijke bron te vergeten om vervolgens, vanuit een ontwaakt en dieper bewustzijn, dit zich weer te gaan herinneren. Dat nu is het pad van de mens. Echter, ze hebben wel, en sommige dieren in het bijzonder, gekozen om jullie in jullie groeiprocessen te ondersteunen. Later zullen ze ook een eigen evolutieproces ondergaan en met name dan wanneer de mensheid haar derde incarnatiecyclus heeft afgerond.

Er zijn echter een aantal dieren dat heel bewust, vanuit het Hogere Zelf van hun soort, gekozen heeft om zich met het pad van de mens te verbinden. Door dat te doen is hun ondersteuning aan het proces van jullie hartopening directer en sterker. Tegelijkertijd is jullie bijdrage aan hun evolutie ook directer en sterker. Deze diersoorten zullen later een leidende rol spelen bij de evolutie van het Dierenrijk en met name dan wanneer de mens hun ondersteuning niet meer nodig heeft en in vele getallen de Aarde al zal hebben verlaten.

De dieren die een directe verwantschap met de mens zijn aangegaan spelen een belangrijke rol bij het doen ontwaken van jullie hartskwaliteiten. Ze helpen jullie om de verschillende aspecten van het bewust ervaren van je Goddelijkheid te activeren. Verschillende soorten dieren kunnen jullie ondersteunen bij jullie afstemming met eenheidsbewustzijn, het doen ontwaken van onvoorwaardelijke liefde, het aanvaarden en verantwoordelijkheid nemen voor je scheppingskracht en het omarmen van je Aardse Goddelijkheid.”

Maria Magdalena en Jezus: “Paarden in het bijzonder hebben in hun relatie met de mens de taak op zich genomen om jullie te ondersteunen bij het ervaren en aanvaarden van je scheppingskracht. Deze stap is onmisbaar voor je volwassen worden en voor het ondergaan van een omkeerpunt in je bewustzijnsontwikkeling. Gedurende vele jaren van jullie leven op Aarde zijn jullie bezig om individu te worden en je individu te voelen. Tijdens deze periode neigen jullie er naar om je afhankelijk op te stellen van de buitenwereld en je creatiekracht en invloed op je levenservaringen te ontkennen of te bagatelliseren. Jullie leggen vaak dan de verantwoordelijkheid voor je creaties bij anderen of bij je omgeving neer.

In de relatie tot een paard is dit niet mogelijk. Een paard laat je in een ontmoeting zien wat het resultaat van je gedrag en van je handelingen zijn. Hij of zij weerspiegelen je gedrag en je houding ten opzichte van jezelf. Ze laten je ook zien in hoeverre je van jezelf houdt of in hoeverre je in strijd met jezelf bent. Het paard reageert op de mate waarin jij je Aardse Goddelijkheid omarmt en jij accepteert wie je bent. Hoe meer jij van jezelf mag zijn zoals je bent, des te vloeiender en natuurlijker de relatie met het paard is.”

Maria Magdalena en Jezus: “In de relatie met een paard speelt ook je innerlijke balans tussen je vrouwelijke energie van ‘het Zijn’ en je mannelijke energie van ‘het Doen’ een rol. Jij hebt hier beide voor nodig. ‘Het Zijn’ heb je nodig om de relatie met het paard aan te gaan. Om je met hem of haar op een essentieel niveau te verbinden. Als deze verbinding er is kun je overgaan naar ‘het Doen’ om opdrachten aan het paard te geven en hem of haar te leiden. Op basis van je verbinding vanuit ‘het Zijn’ kun je het paard naar ‘het Doen’. Leiden. Op die manier reflecteert een paard je innerlijke balans tussen je Zijn en je Doen, tussen de vrouwelijke en mannelijke aspecten in jezelf. Binnen deze relatie kun je deze balans ook verder ontwikkelen, aan de hand van wat het paard aan jou over jezelf laat zien.

Als de verbinding met het paard uiteindelijk wordt gemaakt ontstaat er een band die vanuit eenheidsbewustzijn gevoed wordt. Deze edele dieren zullen zich in dienst van jouw ontwikkeling opstellen door zich beschikbaar te stellen om je vanuit Aardse en hogere niveaus van bewustzijn te ondersteunen. Je bewuste of onbewuste communicatie met het paard zal je Ziel bereiken en je ontwikkeling bevorderen naar het openen van je hart en het bewust ervaren van je Goddelijkheid.”

Maria Magdalena en Jezus: “Wij, Maria Magdalena en Jezus, hebben in ons Aardse leven, veel van de vriendschap met dieren genoten. We zijn hen heel dankbaar voor de steun en ook vaak de bescherming die ze ons boden. Vanuit de spirituele dimensie genieten we van de verbroedering met de spirituele krachten die als dieren incarneren, en van de bijzondere inzichten die deze krachten aan ons en aan het Universum kunnen bieden. Mogen deze relaties jullie ook veel vreugde, liefde en ondersteuning bieden. We zijn, zoals jullie van ons kennen, voor jullie in deze interactie en ontdekking beschikbaar. In liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus.”

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *