Spiritualiteit

De Meesters over onze relatie met Dolfijnen

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Lieve mensen, jullie zijn bij elkaar gekomen om verdieping te zoeken in je relatie met dolfijnen. Deze prachtige dieren zijn een uitdrukking van een speciale vorm van liefde en ze weerspiegelen de relatie van de mens met hogere niveaus van je bewustzijn.

Jullie hebben al contact met dolfijnen vanaf het begin van jullie huidige Incarnatiecyclus. In de tijd van Atlantis hadden de dolfijnen een bewuste en telepathische communicatie met de mens. Zij fungeerden als orakel en ze gaven advies aan degenen die daarom vroegen. Daarbij was het wel een voorwaarde dat de persoon die om hun advies vroeg, dit verzoek vanuit zijn of haar hart deed. Dan pas konden de dolfijnen deze persoon helpen om af te stemmen met zijn of haar Hogere Zelf en het pad van de Ziel. Dolfijnen werden geraadpleegd wanneer mensen helderheid over de richting in hun leven nodig hadden of wanneer ze zich in een crisis bevonden.

De dolfijnen zijn samen met jullie op Aarde gekomen aan het begin van jullie Tweede Incarnatiecyclus. Zij hebben op spiritueel niveau de functie op zich genomen om jullie tijdens het leven als mens in jullie verbinding met hogere niveaus van bewustzijn te ondersteunen. De dolfijnen doen dit via het contact met jullie Innerlijke Kind, het deel van jullie bewustzijn dat verbonden is met jullie ervaringen en creaties van je kindertijd. Dolfijnen bieden heling voor je Innerlijke Kind door hem of haar weer te helpen verbinden met je Goddelijke bron. Dolfijnen helpen jou dan om de onbevangenheid van je Innerlijke Kind te verankeren in je geaardheid als volwassene. Op die manier helpen ze jullie om je hart met je tweede en zevende chakra te harmoniseren, op basis waarvan al je andere energiecentra ook in balans komen.

De verbinding met je onbevangenheid opent je hart naar eenheidsbewustzijn en naar het contact met je Goddelijke bron, waardoor je de kracht van je kindertijd met de onafhankelijkheid van je volwassenheid kunt verbinden. Kinderen die zich door dolfijnen geïnspireerd voelen, kunnen hun tijdens hun groei naar volwassenheid in contact met hun Goddelijke bron blijven. Zij blijven op hun eigen manier bewust van hun Goddelijkheid, terwijl ze zich toch met de dualiteit van het Aardse leven verbinden. Kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking worden door dolfijnen geholpen in de verbinding met het Aardse. Dit in tegenstelling tot mensen met een grotere verstandelijke ontwikkeling die door de interactie met de dolfijnen juist meer in het contact met het spirituele ondersteund worden.

Jullie communicatie met dolfijnen hoeft niet altijd op fysiek niveau plaats te vinden. Jullie kunnen op spiritueel en energetisch niveau contact met ze maken voor inspiratie en ondersteuning, Bijvoorbeeld voor het helen van je innerlijk kind, maar ook voor andere zaken die met het integreren van hogere niveaus van bewustzijn in je Aardse leven te maken hebben. Dolfijnen zijn ook in het bijzonder verbonden met Moeder Aarde. Zij helpen de stroom van kosmische energie naar en door de Aarde heen onbelemmerd te laten stromen. Zij kunnen jullie ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van energie en bij het helen van beladen plekken in de wereld. Hun aanwezigheid is als van nature energetiserend en hartopenend. Dolfijnen bereiden het energieveld van de Aarde voor op het bewust omarmen van de Goddelijkheid van de mens en van de natuur. Zij openen kanalen voor het ervaren van eenheidsbewustzijn, onvoorwaardelijke liefde en het aanvaarden van de scheppingskracht voor alle levende wezens en in het bijzonder van de mens. Op die manier dragen ze bij aan het leggen van een brug tussen het leven op Aarde en de hogere bewustzijnsdimensies. Dolfijnen helpen ook Moeder Aarde bij het verwerken van de dualiteit van de materiële dimensie met hogere niveaus van haar eigen bewustzijn. Deze integratie speelt een steeds belangrijker rol in de overgang naar de nieuwe tijd. Sommige volkeren en bepaalde mensen in het bijzonder zijn zich in deze tijd zeer bewust van de rol de dolfijnen bij het verhogen van het Aardse en het menselijke bewustzijn. Zij koesteren hun relatie met dolfijnen als een weg om zich beter met Moeder Aarde en met hun eigen Goddelijkheid te verbinden. Dolfijnen helpen de mens om eenheidsbewustzijn in hun leven te integreren en in het bijzonder in de relatie met de natuur. Er zijn ook volkeren die weerstand voelen tegen dolfijnen en walvissen. En wel omdat deze dieren hen in contact brengen met aspecten van henzelf waarmee ze zich nog niet goed kunnen verbinden; ze voelen zich dan geneigd om op hen te jagen en hen te doden. Echter, ze zullen voor hun ontwikkeling de relatie met dolfijnen dienen te helen, voordat ze hun relatie met Moeder Aarde in hun hart kunnen omarmen. Gezien het feit dat de mens een Aardse schepsel is, is deze heling een onmisbare stap bij het omarmen van jullie Goddelijkheid als mensen.

In de huidige tijd, waarin jullie bewust je eerste Zielelichaam van Hoge Energie met je Persoonlijkheid aan het integreren zijn, is jullie relatie met dolfijnen van grote waarde. Zij kunnen jullie ondersteunen bij het loslaten van het oude en in het scheppen van het nieuwe. Zij zijn een inspiratie om je met souplesse over te geven aan dit diepgaande transformatieproces. Dolfijnen zijn op spiritueel niveau puur bewustzijn dat in het Universum op een speelse manier orde schept. Naarmate jullie verder doorgroeien in de opstijgende fase van jullie Tweede Incarnatiecyclus zal je relatie met dolfijnen bewuster en liefdevoller worden. Zij gaan hun stem weer op hun eigen wijze manier gebruiken, naarmate jullie meer in staat zijn om daar naar te luisteren.

Wij, Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef hebben een persoonlijke relatie met dolfijnen tijdens ons leven als mensen opgebouwd. In tijden van vrede in Atlantis hebben wij een liefdevolle en bewuste relatie met ze opgebouwd. Later tijdens ons leven in Palestina hebben dolfijnen ons wel eens direct tijdens persoonlijke ontmoetingen een speelse en dierbare ondersteuning gegeven. Later, na de kruisiging van Jezus, hebben dolfijnen Maria Magdalena begeleid op haar reis naar Zuid-Frankrijk en daarnaast Maria en Jozef getroost voor het verlies van hun zoon. Wij zijn ze zeer dankbaar voor hun bijdrage aan onze bewustzijnsontwikkeling en voor de samenwerking waarbij we samen mogen optreden in onze gemeenschappelijke taak voor het ondersteunen van de mensheid bij het bewust ervaren van hun eigen Goddelijkheid. Zoals jullie van ons kennen, zijn we te allen tijde voor jullie beschikbaar in de mate dat jullie ons daarom vragen. In liefde en eenheid, Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef.”

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *