Spiritualiteit

Openbaring: Je positie innemen en voor de liefde gaan staan!

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Lieve mensen, jullie zijn ook op de Aarde gekomen om voor liefde in de wereld te gaan staan. Liefde is de belangrijkste manifestatie van je Goddelijkheid als mens. Het is de alles verbindende kracht van het Universum. Vanuit liefde kun je een wereld scheppen die een reflectie vormt van je eigen Goddelijkheid. De wereld is nu er klaar voor om je liefde te ontvangen. Dit is een uiting van je liefde voor jezelf als een manifestatie van God op Aarde. Het is nu de tijd om voor de liefde in de wereld te staan. Laat je hartskracht stromen en een concrete vorm in je leven aannemen.”

Voor de liefde staan is positie innemen

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “We willen een specifiek aspect van het voor ‘liefde te staan’ onder jullie aandacht brengen. Dit aspect is het innemen van een bepaalde positie ten opzichte van andere mensen, in relaties en in de samenleving. Het innemen van een positie betekent ‘voor de liefde te staan’ als Schepper om deze liefde te creëren en in het dagelijks leven mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn:

– Je bent ontevreden in een vriendschap. Je voelt je niet gezien of gehoord of op een of andere manier tekortgedaan. Je kunt de rol van Geschapene aannemen en je een slachtoffer te voelen of als een slachtoffer gedragen, of je kunt de rol van Schepper aannemen, je positie innemen en voor liefde gaan staan. Op basis van je intenties kun jij deze vriend of vriendin uitnodigen om samen vanuit gelijkwaardigheid liefde met elkaar te scheppen. Als creator kun jij ook de vorm aangeven die jij aan deze relatie wilt geven, een vorm waarbij jij je tevreden kunt voelen. De andere persoon krijgt ook de ruimte om gelijkwaardig als Schepper aan de slag te gaan en de vorm aan jullie verhouding te geven die bij hem of haar past.

Nog een voorbeeld:

– Je hebt een onduidelijk positie ten opzichte van je ouders. Je hebt jarenlang een rol aangenomen tussen je vader en je moeder in om de communicatie en de verhouding tussen hen beter of mogelijk te maken. Je hebt de verantwoordelijkheid voor hun geluk op je genomen. Daardoor heb je zelf nooit echt kind, zoon of dochter, kunnen zijn. Dit tekort draag je met je mee als een schaduw op je eigen bestaansrecht. Om je volledige persoonlijke en spirituele ontwikkeling te kunnen realiseren dien je allereerst je eigen bestaansrecht te kunnen omarmen. Het loslaten van je rol, oude positie en verwachtingen ten opzichte van je ouders is hierbij essentieel. Door het herstellen van je kindrol en de daarbij horende rechten, kun jij je vervolgens verder ontwikkelen als man of vrouw. Het innemen van de juiste positie maakt het voor jou mogelijk om de vrouwelijke en mannelijke kanten van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf te herstellen en voor deze liefde te gaan staan. Je positie in de relatie met je ouders is de basis van waaruit je alle andere posities in je leven aanneemt. Of jij in deze relatie je bestaansrecht hebt aanvaard of niet zal zich vervolgens herhalen in de verdere belangrijke relaties in je leven.”

Je eigen Goddelijke ruimte

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef: “Om je Goddelijkheid te manifesteren dien je een duidelijke eigen ruimte in je leven in te nemen. Deze ruimte is van jou en voor jou alleen. Je kunt hier niemand in meenemen. Een uitzondering hierop is de tijdelijke beschikbaarheid voor je eigen kinderen, aangezien jij hen voor een deel vanuit je eigen persoonlijke ruimte draagt. Van hieruit stromen ze stap per stap het leven instromen. Je spirituele ruimte blijft alsnog alleen voor jezelf.

Je eigen ruimte wordt bepaald door je verbinding met je Goddelijke Bron in Moeder Aarde, met je Innerlijke Goddelijke Bron in je buik en met je Goddelijke Bron op het Absolute niveau van God. Binnen deze stroom van bewustzijn en energie schep jij jezelf permanent als een manifestatie van God in de fysieke dimensie. Je essentie is liefde. Je bent een kanaal van en voor liefde, een instrument voor liefde in de wereld. Om deze liefde vrij te kunnen laten stromen die je een positie aan te nemen waarin je bestaansrecht en je scheppingskracht zich vrij kunnen manifesteren. Het je oefenen om deze posities te vinden en voor ze te gaan staan is een van de belangrijkste taken van je Persoonlijkheid. Hierin eer je wie je bent en waar je voor staat. Of het nu gaat om het stellen van een grens aan iemand die respectloos met je omgaat, of het geven van je mening bij een belangrijke beslissing, of het verklaren van de liefde aan degene van wie je houdt, of het overdragen van waarden en normen aan je kind over te dragen, of het staan voor dierenwelzijn, het zijn in wezen allemaal uitingen van de onvoorwaardelijke liefde van je hart die een concrete vorm in je leven aanneemt. Je brengt door positie in te nemen het Goddelijke mee naar je intermenselijke relaties, en naar je relatie met dieren en met de natuur. Het is de basis van waaruit je liefde in de wereld schept en je Goddelijkheid manifesteert.

De posities die je inneemt bepalen wat je wel of niet kunt scheppen. Als je vanuit een onduidelijke positie schept waarin je Goddelijke ruimte zich niet vrij kan manifesteren, kan je creatiekracht zijn effect niet volledig krijgen. In veel situaties is scheppen vanuit een duidelijke positie een vereiste om andere creaties in de wereld te kunnen zetten. Om aan je scheppingskracht zijn volledige impact te geven, dien je een positie in te nemen van waaruit je Goddelijke ruimte zich in zijn geheel kan ontvouwen.”

Duidelijke posities ingenomen

“Wij, Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef, hebben tijdens onze Aardse incarnatie duidelijke posities ingenomen. In het kader van onze toenmalige tijd hebben deze posities en de daden en handelingen die we van daaruit hebben verricht een sterk effect gehad op vele generaties. Onze werkelijke posities zijn nog steeds onderwerp van gesprek en reden voor onderzoek. Vooral de positionele verhoudingen tussen man en vrouw die we toen aannamen waren baanbrekend voor die tijd. De mate waarin men bereid is om ons leven en onze creaties onder ogen te zien groeit in verhouding met jullie ontwikkeling in bewustzijn. Onze levens en levenscreaties blijven een spiegel voor jullie groeimogelijkheden.

De posities die je wel of niet neemt helpen je verder op je pad. Ze laten je zien waar je aan toe bent om te ervaren en de stappen die je alsnog verder kunt zetten in je leven en bij het manifesteren van je Goddelijkheid als Mens.

We zegenen jullie voor het omarmen van je Goddelijke ruimte om te zijn wie je bent en om je volledige bestaansrecht op Aarde te manifesteren. Vanuit liefde, vrede en verbroedering, Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef.”

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *