Spiritualiteit

Openbaring over de onvoorwaardelijke dienstbaarheid van Moeder Aarde aan de menselijke processen

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie bevinden je in een cruciale fase in jullie relatie tot Moeder Aarde. Jullie ontwikkelen je meer en meer naar het integreren van hogere niveaus van bewustzijn in je persoonlijkheid als mens. Maar Moeder Aarde is net als jullie ook in een ontwakingsproces. Zij is bezig om de Goddelijke Bron die in haar kern aanwezig is door te laten dringen door al haar fysieke en energetische lagen heen tot aan het Absolute niveau van God. In dit proces van jullie planeet speelt haar relatie met de mensheid een belangrijk rol.”

Moeder Aarde en het groeiproces van Haar kinderen

Maria Magdalena en Jezus: “Alle verschillende soorten dieren, planten, mineralen en wezens die op en met Haar leven zijn energetisch op Moeder Aarde afgestemd. Zij wisselen liefde, eenheidsbewustzijn en inzichten op een intuïtieve en gevoelsmatige wijze uit. Op die manier ondersteunen ze elkaar in hun zijn, in hun manifestatie en in hun ontwikkeling. Zij functioneren met elkaar op dezelfde golflengte. Al deze wezens functioneren in harmonie en ze zijn ook op elkaar afgestemd. Zij communiceren onderling via dezelfde frequentie en zijn bewust met het energetische Aardse veld van eenheidsbewustzijn en liefde verbonden. Zij zijn ook zelf dit veld. De mensheid maakt ook deel van dit energetische Aardse eenheidsveld uit. De verbinding met dit veld en met Moeder Aarde is bij jongeren en volwassenen echter meestal nog onbewust. Baby’s, peuters en kleuters tot een bepaalde leeftijd zijn nog wel steeds intuïtief met de Aarde, de natuur en het energetisch veld verbonden.

Deze verbinding wordt door jou zelfveroordeling op jonge leeftijd onderbroken. Jouw verbinding met he energetisch veld verdwijnt overigens niet, maar het verplaatst zich bij de meerderheid van de mensen naar een onbewust niveau. Het ontwikkelen van je persoonlijkheid als individu vereist een onderdompeling in de ervaring van dualiteit en het je afgescheiden voelen van het grote geheel. De splitsing in je relatie met Moeder Aarde vindt plaats door middel van je proces van zelfveroordeling. Je zelfveroordeling veroorzaakt een breuk in de beleving van je verbinding met God. De natuurlijke stroom van eenheid en liefde die vanuit je eigen Goddelijke Bron doorgaans tot je doordringt en waar je zelf ook deel vanuit maakt is dan voor jou niet meer voelbaar. Jij dient op eigen benen in de materiële dimensie te gaan staan en je individualiteit te verkennen. Op die manier zet jij je eigen Goddelijkheid als mens neer in de wereld. Als individueel wezen herontdek jij je zijn van God in de materie en vervul jij je missie waarvoor je geïncarneerd bent.

Dit proces brengt een ontwikkeling in je relatie met Moeder Aarde teweeg. Net zoals in de relatie met je eigen moeder, zet jij je ook af van Moeder Aarde af. Als een puber ontken je Haar en denk je zonder Haar te kunnen als een jong volwassene. Later in je leven, wanneer je eigen Goddelijkheid herontdekt, realiseer jij je ook opnieuw dat je een onlosmakelijk deel van Haar bent. Jij bent dan bereid om Haar te eren en te omarmen. Dan stem je je weer af op Haar frequentie. Jij wordt je wederom bewust van je eenheid met Haar energieveld en met alle Aardse wezens. Zo doorleef en doorloop jij je gehele Aardse cyclus zoals besproken in De Maria Magdalena Code III.

Moeder Aarde gaat in deze transformatie met jullie mee. Daarbij dienen jullie elkaar. Jullie vormen de sleutel tot Haar zelfrealisatie. En zij dient jullie in jullie ontwaken naar je eigen Goddelijk essentie. Het afronden van jullie individuele en collectieve Aardse cycli stelt Haar ook in staat om naar het volgende niveau van Haar evolutie te komen.”

De invloed van de menselijke Aardse cyclus op Moeder Aarde

Maria Magdalena en Jezus: “Tijdens de indalende fase van jullie Aardse cyclus ontkennen jullie je Grote Moeder. Jullie keren je van Haar af door het vervuilen van het milieu en het uitbuiten van allerlei levende vormen. Door geen rekening te houden met de effecten van je eenzijdige zelfgerichte gedrag op de natuur ontstaat er grootschalige schade en disbalans in vele ecosystemen.

In je ontwikkeling als mens dien je contact te maken met zowel het goede als het kwade om de weg naar onvoorwaardelijke liefde terug te vinden. Jouw groeiproces heeft evenwel ook invloed op de Aarde. Jullie laten jullie levensonderzoek van het goede en het kwade ook aan Moeder Aarde voelen. Door haar met gif te besproeien, haar biodiversiteit aan te tasten en radioactieve stoffen op aar los te laten delen jullie het kwade met haar. Totale desinteresse in en een ongevoelige ontkenning van haar schoonheid en waarde horen bij deze fase.

Moeder Aarde vangt deze destructieve handelingen op en verwerkt ze op haar eigen manier. Regelmatig geeft ze ook een reactie terug als een terugkoppeling op jullie zelfontkenning en zelfveroordeling. Deze reacties kunnen de vorm van directe of indirecte verschijnselen aannemen. Dat kan een ‘sinkhole’, een storm, een tsunami of een droogteperiode zijn. Anderzijds worden zacht weer, een lieflijke vegetatie en schitterende mineralen als expressies van haar Zijn, als geschenken van haar aan jou gegeven. En daar mogen jullie volop van genieten.

Door Moeder Aarde in contact met goed en kwaad te laten komen, stellen jullie als soort haar in staat om het Christusbewustzijn in haarzelf te doen ontwaken. Op die manier komt de Aarde tot het vervolmaken van haar scheppingsprincipe ‘Onvoorwaardelijke liefde’. 

Naarmate je in bewustzijn groeit en je hart zich verder opent, kom je dieper in contact met je Goddelijke aard. Jij realiseert je dat Moeder Aarde en al Haar wezens net zo Goddelijk zijn als jij. De eenheid tussen jullie onderling wordt voor jou ook manifest en voelbaar. Voel het maar! Neem er de tijd voor! Het ontwaakt in jou als een natuurlijk aspect van je eigen Zijn. Vanuit de liefde die in je hart stroomt ben je dan in staat om je relatie met Moeder Aarde op een hoger plan te brengen.

In een bewuste uitwisseling met haar en haar wezens ontwikkelen jullie een groeiende samenwerking waarin alle betrokkenen volledig tot uitdrukking komen in eenheid en harmonie. In deze fase heeft Moeder Aarde aan een van haar belangrijkste taken voldaan, namelijk het ondersteunen van de mensheid bij het bewust ervaren van de eigen Goddelijkheid. Dit stelt haar in staat om haar eigen relatie met haar Goddelijke kern in haar centrum op een lijn en in eenheid met haar Goddelijke Bron op het Absolute niveau van God te brengen. Zo dienen Moeder Aarde en de mensheid elkaar bij het bewust ervaren van hun Goddelijkheid als manifeste wezens.

Moge de liefde van God jullie zegenen in dit wonderbaarlijke gezamenlijke proces. In liefde en verbondenheid, Maria Magdalena en Jezus.

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *