Spiritualiteit

Openbaring over het bereiken van spirituele volwassenheid door de interactie met je ouders

Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus: “Om tot je persoonlijke omkeerpunt in het huidige leven door te kunnen groeien, heb je de eerste twee fasen van de Bloedcyclus nodig. Na je omkeerpunt te hebben bereikt, maak jij de derde en vierde fase van je Bloedcyclus mee, dat zijn de fasen van een volwassen mens. Niet ieder geboren mens is hier aan toe. Er zijn nog betrekkelijk veel mensen die sterven zonder, in termen van zelfbewustzijn, hun spirituele en menselijke volwassenheid te hebben bereikt. Het vraagt om een bepaalde mate van zelfreflectievermogen, zelfvertrouwen, onvoorwaardelijke liefde, moed en rouw om afstand te nemen van je ouders en je kindertijd om dit omkeerpunt te bereiken. Als dit punt wel door jou bereikt wordt, is het ook onomkeerbaar. Volwassen worden impliceert het zelfstandig claimen van je bestaansrecht, het je onafhankelijk voelen van de mening van anderen in de liefde voor en loyaliteit aan jezelf en het omarmen en integreren van je eigenwaarde van binnenuit. Op dat moment is de opvoedingsrol van je ouders afgerond en ben je erin geslaagd om een zelfbewuste, zelfstandige persoon te worden. Dat sluit evenwel niet uit dat je met je ouders een diepgaande uitwisseling kunt blijven houden. Maar dan wel op basis van een gelijkwaardige relatie. Jullie kunnen dan met elkaar het vinden van antwoorden op jullie incarnatievragen, gezinsvraag en familievraag op een gelijkwaardige manier met elkaar delen. Dit kan  wel of niet uitdrukkelijk naar elkaar uitgesproken plaatsvinden.”

In de interactie met de ouders wordt God pas een echt mens

Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus: “Gedurende alle jaren die voor het groot brengen van een kind en het volwassen worden nodig zijn, zullen de ouders te allen tijde, of ze nu wel of niet fysiek aanwezig zijn, als kanaal voor jullie blijven fungeren om een volledig mens te worden en om tenslotte je eigen Goddelijkheid bewust op Aarde kunnen ervaren. Dit proces kent vele nuances en facetten, teveel om tijdens deze openbaring en in dit boek te behandelen. De essentie ervan is dat jullie in de interactie met je ouders de mogelijkheid ervaren om vanaf de positie van ‘Geschapene’ je in bewustzijn te verplaatsen naar de positie van ‘Schepper’. Doordat jij als kind je afhankelijk van je ouders of verzorgers voelt, ervaar jij jezelf ‘slechts’ als een ‘Geschapene’. Je zelfwaardering en zelferkenning zijn dan nog afhankelijk van de goedkeuring van buitenaf. In je relatie met de buitenwereld zullen jullie je dan ook gedurende vele jaren in meer of mindere mate op fysiek, energetisch, emotioneel en psychisch niveau afhankelijk voelen en in de kinderjaren ook letterlijk afhankelijk zijn van je ouders. Jullie ervaren je ouders als ‘Schepper’ en jezelf als ‘Geschapene’. In dit proces zullen jullie ouders, vanuit de onvoorwaardelijke liefde van hun hart, hun Ziel en hun Hogere Zelf en vanuit de meer of minder ontwikkelde kwaliteiten van hun Persoonlijkheid er op hun geheel eigen manier voor jullie zijn. Ze blijven jullie, binnen hun mogelijkheden, voortdurend dienen. Ze houden jullie op hun eigen wijze een spiegel voor om naar je eigen scheppingskracht te kijken. Op die manier stimuleren ze jullie, als jullie er klaar voor zijn, om deze kracht te aanvaarden. Dit kan soms pas gebeuren wanneer ze niet meer in leven zijn. Toch kunnen ze jullie ook nog vanuit de spirituele dimensie in dit proces blijven ondersteunen.”

Het loslaten van de ouders vormt een omkeerpunt in bewustzijn

Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus: “Het aanvaarden van de eigen scheppingskracht is een zeer bijzonder proces. Het impliceert dat jullie je, zoals eerder gezegd, vanuit de positie van ‘Geschapene’ naar de positie van ‘Schepper’ verplaatsen. Ofwel je verplaatsen van degene die het allemaal overkomen is, naar degene die volledige verantwoordelijkheid voor het eigen leven, de eigen scheppingskracht en de eigen levenscreaties neemt. Om dit te kunnen ervaren, dienen jullie eerst je ouders los te laten en je als onafhankelijk individu in je eigen Zijn te vestigen.

Het loslaten van je ouders kan betekenen dat je hun goedkeuring niet meer nodig hebt om te zijn wie je bent. Maar het kan ook betekenen dat je ook een mogelijk gevecht met hen niet meer nodig hebt om te weten wie je bent. Jij ervaart vrede en je staat op je eigen benen, zowel in de uiterlijke wereld als in je innerlijke leven. Dit is een omkeerpunt in bewustzijn en dit nu vormt de basis voor het ervaren van je eigen Goddelijkheid. Door het aannemen van de positie van ‘Schepper’ ben je in staat om zodanig vorm aan je leven te geven, dat dit leven in toenemende mate de liefde voor jezelf reflecteert. Vanuit deze positie van Schepper ben je ook bereid om enige vorm van slachtoffer- of dadergevoelens in de relatie tot je ouders los te laten. Dat betekent dat jij de verantwoordelijkheid neemt voor je geboorte, je geboorteomstandigheden en de vorm die je voor je leven hebt gekozen. Deze verantwoordelijkheid ligt niet meer bij je ouders of verzorgers, maar je aanvaardt deze zelf. Je bent ook in staat om jezelf te accepteren zoals je bent, ook met de volgens jou minder goede eigenschappen. Jij bent ook bereid om je ouders en het gezin waarin je bent opgegroeid te accepteren zoals ze zijn. Jij hebt de basis gelegd om onvoorwaardelijke liefde in je hart te laten groeien. Het Christusbewustzijn in je hart wordt wakker!”

Van generatie tot generatie het zijn van Schepper overdragen en aanvaarden

Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus: “Deze mogelijkheid om je in bewustzijn te verplaatsen van de positie van ‘Geschapene’ naar de positie van ‘Schepper’ wordt door elke generatie aan de volgende generatie geboden. Dit is een stap die niet gegeven, maar aangeboden dient te worden. Elk mens heeft zelf de keuze om deze stap wel of niet te zetten. Niet alle geboren kinderen van elke generatie worden in spirituele zin volwassen en aanvaarden hun eigen zijn van ‘Schepper’. Dat behoort bij een heel persoonlijk evolutieproces waarin elk mens aan het eigen leven vormgeeft op een manier die precies afgestemd is met wat deze persoon nodig heeft om het eigen hart te kunnen openen. Vanuit de eenheid, die jullie als basis van je menszijn met elkaar ervaren, bieden jullie elkaar, leven naar leven, de mogelijkheid om voor het aanvaarden van je zijn van ‘Schepper’ te kiezen. Dit is een manifestatie van de onvoorwaardelijke liefde die jullie, als God in een menselijke vorm, aan elkaar geven. Het erkennen en bedanken van deze daad van liefde aan jullie ouders en voorouders is een bevestiging van de eenheid en onvoorwaardelijkheid die jullie met elkaar delen. Het opent je hart en stelt je in staat om je Goddelijkheid als mens bewust te ervaren.”

De geboorte van je Goddelijkheid in je bewustzijn als mens op Aarde 

Maria en Jozef, Maria Magdalena en Jezus: “Wij hebben in onze levens als mensen op Aarde ook van deze generatieoverdracht kunnen genieten. In dit bijzondere boek bieden we jullie deze openbaring als een bron van inspiratie aan om stil te staan bij de geboorte van je Goddelijkheid in je bewustzijn als mens op Aarde. Deze geboorte is een directe reflectie van het ontwaken van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in je hart die wordt belichaamd door de geboorte van het kindje Jezus tweeduizend jaar geleden in een stal in Bethlehem. Dat Christus ook in jouw hart geboren mag worden!”

Bron: Openbaringen.com / Human Divinity Academy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *